Nå må de heller lete etter forklaringene. De kan godt begynne i Stjørdal.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Lokalavisa har fått flere oppfordringer i det siste om å se nærmere på forskjellene mellom Stjørdal, Levanger og Verdal kommuner. Hvordan klarer våre naboer i sør å drifte sin kommune så mye bedre enn det vi ser hos oss. Ikke har de eiendomsskatt. De har bygd kulturhus til flere hundre millioner kroner. Attpåtil gjør de opp sine regnskap med solide overskudd. Derfor kan det settes av store beløp hvert år på bok.Vi har tatt utfordringen, møtt og fått snakket med ordfører og kommunedirektør i Stjørdal. Vi har også bedt områdets fremste ekspert på kommunal økonomi, Knut Ingar Westeren ved Nord universitet om å se på denne saken. Han har stupt ned i regnskaps- og nøkkeltall. Han har prøvd å finne svaret på hvorfor forskjellene er så store mellom kommunene. Hans råd er både enkelt og vanskelig: – Det eneste man kan gjøre er å være nøye med sine kalkulasjoner og investere riktig,Fast hånd. Det enkle svaret på hvorfor Stjørdal lykkes bedre er nok at de vedtatt klare prinsipper som de folkevalgte følger. De styret etter dette med en fast hånd på rattet. Det skjer i et langsiktig løp. Regler er ikke til for og brytes. Det er satt klare mål for overskudd, og hvor mye som kan investeres hvert år.

Ordfører Ivar Vigdenes mener at de har klart å bygge en kultur for bedre økonomistyring, både blant folkevalgte og ansatte. Det har gitt resultater. At Stjørdal produserer tjenester for sine innbyggere billigere enn i Levanger og Verdal betyr ikke det samme som at tjenestene er dårlige.

Bortforklaringer. Nå tror jeg ikke at Stjørdal er et paradis på jord. Også de har utfordringer som må løses, De har oppgaver som blir skjøvet på og forventninger som ikke innfris. Men, nabokommunen framstår opplagt som et godt eksempel fordi de beviselig leverer bedre resultater. Folkevalgte i Verdal og Levanger med ambisjoner om å rette opp økonomien, kan hente mye lærdom her.

Litt for ofte har vi sett at de som styrer i våre kommuner bruker bortforklaringer når de blir utfordret på hvorfor ting ikke går som det skal. Nå må de heller lete etter forklaringene. De kan godt begynne i Stjørdal.

(Lederkommentar i Innherred 25. mars 2021)