Dagens leder: Splitt og hersk på det «nye» Stiklestad

De to siste årene har forholdet mellom eierne surnet. Kommune og fylke er ikke blitt enige om vegen videre.   Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Opp gjennom årene har Verdal kommune og fylkeskommunen, som eiere av 50 prosent hver, stått skulder ved skulder rundt utviklingen av Stiklestad og selskapet SNK AS. De mange endringer som har skjedd siden kulturhuset ble bygd på 90-tallet, er gjennomført av eierne i fellesskap. Vi har fått hotell og langhus. Andre museer i regionen har blitt en del av SNK. Antallet ansatte og tilbudet som gis mot publikum har vokst. I gode og dårlige dager har de to eierne funnet sammen og funnet løsningene.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

De to siste årene har forholdet mellom eierne surnet. Kommune og fylke er ikke blitt enige om vegen videre. De har heller ikke funnet ut av ønsket om en hånd på rattet som har kommet med tyngde fra de andre museene og kommunene som ligger under SNK-paraplyen. I et pågående arbeid er det lansert ulike forslag til å løse floken. De vil finne en drifts- og eierform som kan ta Stiklestad og de andre museene mot 2030 og årene som følger på den rette måten.


Splitt og hersk. Saken som fylkesrådmannen legger fram for sine folkevalgte avslører den sterke uenighet om vegvalget. Den gjør det også lett å forstå den lokale motstanden. Fylkeskommunen vil ikke lenger være med å eie og drive hotell og eiendommer på Stiklestad. De distanserer seg også fra Spelet om Heilag Olav. Det er Verdal kommunen som etter deres mening skal overta denne delen av virksomheten på Stiklestad. Fylkeskommune er bare opptatt av museumsdriften. Fylkesrådmannens forslag er en løsning som vil rive ned helheten som har skapt dagens Stiklestad.

For Verdal kommune er helheten helt avgjørende også når de skal lage «nye» Stiklestad. De ønsker å få med seg Steinkjer, Inderøy, Levanger og Stjørdal kommune på et alternativ til fylkesrådmannens forslag. De fire kommune tilbys 20 prosent av eierskapet i SNK AS, og det forutsette fra Verdal at SNK langt på veg må videreføres som i dag, som et helhetlig selskap.

Dette er opplagt en viktig enighet å arbeide for. Står kommunene samlet blir det vanskeligere for fylkeskommunen å drive med splitt og hersk. Men, det er all grunn til å følge med framover. Kampen om «nye» Stiklestad er ikke over med dette.

(Lederkommentar i Innherred 30. mars 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook