Klaget på enorm økning i avgifter - dette svarer kommunen

Gunnbjørn By uttrykte forundring rundt den enorme økningen både i eiendomsskatt og kommunale avgifter. Nå prøver kommunen å forklare hvordan ting henger sammen.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Det vises til innlegg fra Gunnbjørn By publisert den 19. mars vedrørende økning i kommunale avgifter og eiendomsskatt i Verdal kommune. Ut fra informasjonen som kommer frem, ser vi behovet for å klargjøre rutinene rundt kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt baserer seg på matrikkelført informasjon på eiendommer. Her brukes BRA (bruksareal) som grunnlag for avgiftsberegning. Enkelte ganger oppdages det feil eller mangler ved matrikkelført informasjon, eller plassering av eiendommen i avgiftskategori. For å sikre likebehandling korrigeres dette, noe som både kan påvirke grunnlaget for eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift. For eiendomsskatt vil dette skje gjennom nytt vedtak i sakkyndig nemnd. Verdal kommune har ved slike korreksjoner valgt å ikke kreve inn tidligere års feil, selv om dette kravet ikke formelt er foreldet. Hvis huseier mener at oppført bruksareal ikke er riktig, er det selvfølgelig klageadgang på dette.

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut ifra størrelsen på bygget. For vann og kloakkavgifter er det gunstig å gå over til vannmåler dersom bruksarealet er stort og det er få beboere i huset. Ved bruk av stipulert avgift betaler husstanden for 235 m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter) vannforbruk for en bolig på 150 m2. For større boliger økes det stipulerte forbruket. Normalt vannforbruk ved vannmåler er 50-60 m3/år pr. person som bor i boligen. Dersom det bor 2 personer i boligen er normalt årsforbruk 100 – 120 m3. Ved bruk av vannmåler vil årlig besparelsen kunne bli 4000 – 5000 kr for en normal bolig med 2 faste beboere i huset.

Bård Kotheim

Virksomhetsleder