Dette vil være en investering som garantert vil betale seg tilbake

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Levanger er i beit for næringsareal. Det er derfor et svært legitimt krav som kommer fra årsmøtet i Næringsforeningen i Levanger. Den ber Levanger kommune snarest mulig utrede mulighetene for å etablere nytt næringsareal på 2–4000 dekar. Dette for «å tiltrekke seg større investeringer, bedrifter med kompetanse for å bygge fremtidens industri og samfunn, tette handelslekkasjen til nabokommuner og naboland, og dermed utnytte vekstpotensialet som vi per i dag går glipp av pga. mangel på næringsareal.»


Levanger kommune har lite å skryte av på dette området. I dag er det i overkant av 400 dekar ledig industriareal, det aller meste på Fiborgtangen. Utover det er det nye 50 dekar sør for Hotranelva, og kanskje 70 – 90 dekar i Vassmarka i Åsen.

Det er vanskelig å si seg uenig med næringenforeningen når den slår fast at dette ikke holder om kommunen har ambisjoner på næringsområdet. Skal Levanger utnytte sin beliggenhet og potensial, trengs det næringsareal på noen tusen dekar, helst utenfor dyrka og dyrkbar mark, som det heter i vedtaket.

Potensialet er der. Det vil bli etterspørsel etter nytt næringsareal i årene som kommer. Og attraktiviteten til vårt område vil øke etterhvert som det blir mindre og mindre ledig areal i kommunene mellom Innherred og Trondheim. Ny E6 vil også bidra til dette. I nærhet til stamvegen snakker vi ikke bare om arealer til industri, men også handel og service som har en tendens til å legge seg inntil slike kommunikasjonsårer.

En bitte liten advarsel kan også være på plass. Levanger må ikke bli så nærsynt i jakten på eget næringsareal at de ikke er i stand til å se seg selv i en større sammenheng. Det var et godt tegn at Verdal og Levanger var i stand til å legge fram et felles konsept da de meldte seg på kampen om batterifabrikken. På Røra har Inderøy valgt å gå sammen med Steinkjer og opparbeide Lensmyra som et næringsareal for begge kommunene. Det er et godt eksempel på at det kan bli «vinn-vinn» i et samarbeid, istedenfor å kjempe imot hverandre.

Det viktigste er likevel det følgende: Let med lys og lykte etter nytt næringsareal. Det vil bli etterspurt. Investeringen vil garantert betale seg tilbake i årene som kommer.

(Lederkommentar i Innherred 6. april 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook