Med lua i hånda skal fattigfolket møte skammen

Debatt

Med lua i hånda skal fattigfolket møte skammen. Det er konsekvensen av ordføreralliansens vedtak om oppsigelsestid i SFO i Levanger: «Resultatenhetsleder har fullmakt til å endre til en måneds oppsigelsestid om særskilte forhold knytta til oppsigelsen tilsier dette». Hva «særskilte forhold» er sier ordføreralliansen ingenting om. I praksis så åpner dette for en vilkårlig kommunal saksbehandling, der tilfeldig trynefaktor blir det nye gjeldende prinsipp.

Mange familier snur på hver krone. Nasjonalt oppgir mellom 30-40 prosent av foreldre som har tatt barna ut av SFO, at tilbudet er for dyrt. I skoleåret 2019-20 var månedlig foreldrebetaling i Levanger høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. For dem som finner ut at de er nødt til å redusere på utgiftene til SFO, er det nedverdigende at de skal stå med lua i hånda og be om goder i form av avkortet oppsigelsestid.

SV og Arbeiderpartiets alternative forslag er en kort oppsigelsestid hvor alle familier behandles likt. Uavhengig av økonomi. Vårt alternativ tar hensyn til at familier har ulike grunner hvis de ønsker å si opp eller endre oppholdstid i SFO, uten å måtte ha resultatenhetsleder til å vurdere om de har «god nok grunn» til å slippe å betale for en periode de ikke lenger skal benytte tjenesten.

Ulikheten i Norge øker. SFO er en ordning for alle. SV og AP går til valg på en mer inkluderende og solidarisk politikk med universelle ordninger fremfor behovsprøvde ordninger. Vi er til for de mange, og ikke for de få, fordi vi vet at de store oppgavene løser vi best sammen.


Kaja Skårdal Hegstad

Levanger SV

Vegard Austmo

Levanger Ap