Dagens leder: Her skjer det ting av stor betydning, men ingen vet om det!

Det bygges nytt, det flyttes på og utvikles. Det skjer mye spennende på Nord universitet som folk burde få høre mer om. (Skisse fra Statsbygg) 

Debatt

At Levanger har blitt en universitetsby er nå opplest og vedtatt. Men, har det gått opp for folk som bor her? Det er i alle fall ikke mitt inntrykk. Om jeg har rett bør det bekymre ledelsen ved Nord universitet. De trenger en lokalbefolkning som kjenner seg stolt over at Levanger er vertskommunen for en så spennende virksomhet.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Dette slo meg da jeg satt og leste et saksframlegg til styret i Nord universitet. Saken var konkret. Den handlet om planen for nybygget som skal huse teaterstudentene ved Nord som skal flyttes fra Verdal til Røstad om et par år. Men saken er også interessant fordi den inneholder en oppramsing av tiltak som er på gang på campusen i årene framover. Det er store endringer som gjøres for å ta imot nye ansatte og nye studenter. For campusen vil vokse veldig, veldig sterkt framover. I alle fall om alt som er tenkt gjort i utviklingsplanen for Røstad blir gjennomført.

Skape begeistring. Det skjer altså mer mellom himmel og jord på Røstad enn de fleste er klar over. Fordi så mye skjer i det stille. Ikke at det er hemmeligheter, men universitet har ikke klart å involvere lokalsamfunnet i sine planer i Levanger. Et uopplyst lokalsamfunn er ikke noe å trakte etter. Nord bør ha større ambisjoner enn som så. For det nytter ikke å skylde på folket om de ikke oppleves som nok engasjerte i universitets planer. Eller på næringslivet som også har forholdt seg ganske passivt til utviklingsplanen. Til en viss grad kan de skylde på lokalavisa. Vi kunne sikkert gjort mer. Hvor hovedansvaret ligger er det imidlertid ingen tvil om.

Dette er selvsagt en kritikk av ledelsen ved universitetet. De holder på med et arbeid av stor betydning for Levanger og Innherred, men ingen vet noe om det. Selvsagt burde universitetet gjort mer for å involvere og informere lokalsamfunnet. Men ta dette som en mild kritikk, eller helst som et godt råd. Folk som er opptatt av universitetets ve og vel, som ønsker en positiv utvikling, vil også bli involvert. Ta det på alvor, og gjør noe med det. Det er kanskje ikke mer som skal til for å skape begeistring i et lokalsamfunn, med innbyggere som går rundt og er stolte over å ha et universitet i sin midte.

(Lederkommentar i Innnherred 15. april 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook