Dagens leder

Det er bedre med en romsdaling enn en kineser

Bjørn Rune Gjelsten kjøper et aksjeselskap, og trenger derfor ikke konsesjon for å overta den store utmarkseiendommen i Verdal.   Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Debatt

Diskusjonen går etter at det på onsdag ble klart at Værdalsbruket vil bli solgt til investoren Bjørn Rune Gjelsten. I det stille har Gjelsten blitt enig med Storebrand om å overta aksjene i selskapet som eier nesten 60 prosent av arealet i Verdal kommune.

«Utmarka vår er ikke til salgs til storkapitalen», sier Ole Gunnar Hallager. I går ettermiddag tok gruppelederen med seg sine partifeller i Verdal Arbeiderparti til Værdalsbrukets hovedkontor og gjennomførte en politisk markering. Også representanter for andre partier har markert sin motstand.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Ordfører Pål Sverre Fikse på sin side hilser den nye eieren velkommen til Verdal. Han er forsiktig i sine kommentarer, men kaller oppkjøpet spennende og er spent på hvilke planer Bjørn Rune Gjelsten har for selskapet. Samtidig gir Fikse uttrykk for glede for at det var en nordmann som kjøpte, da Værdalsbruket først kom på salg.


Hva om det var en kineser? Gjelsten kjøper et aksjeselskap, og trenger derfor ikke konsesjon for å overta. Slik jeg forstår det norske lovverket hadde det ikke vært annerledes om det for eksempel var et kinesisk eller svensk selskap som hadde vært kjøper. Hadde det vært tilfelle, tror jeg nok at ordføreren fra Senterpartiet hadde uttrykt seg annerledes. Da ville denne diskusjonen vært en annen og frontene annerledes.


Av den grunn er jeg i prinsippet enig med Hallager fra Ap. Det hadde vært bedre, for lokalsamfunnet og storsamfunnet, om det var fellesskapet som sto som eier av så store skog- og utmarkseiendommer. Statskog er allerede en storeier. Selskapet er en god forvalter av norske naturverdier. Det er derfor litt overraskende at de ikke var på banen da forsikringsselskapet bestemte seg for å selge Værdalsbruket.


Før noen klekker ut en politisk løsning som gjør dette mulig, er det tvilsomt om noen kan stoppe Gjelsten. Han blir den nye godseieren i Verdal. Romsdalingen kan bli en bedre eier enn dagens, og utvikle selskapet i en riktig retning. Men, den dagen han selger har vi ingen garanti for at det kommer en ny Gjelsten. Da kan det være Kim fra Korea eller Staffan fra Stockholm som eier 60 prosent av Verdal.

(Lederkommentar i Innherred 29. april 2021)