1. mai

«Arbeiderpartiet skal sikre et Norge med små forskjeller og høy tillit mellom folk»

Ingvild Kjerkol var blant appellantene i Verdals digitale markering av 1. mai. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Andreas Ryen Eidem

Debatt

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, var blant talerne i den digitale 1. maimarkeringen i Verdal. Her er appellen hun holdt i arrangementet i regi av LO Verdal.


Ingvild Kjerkols appell 1. mai

Gode venner - Gratulerer med 1. mai, arbeidernes internasjonale frihetsdag!

Etter over ett år med pandemi har vi kjent på utrygghet for jobb og helse.

1 mai er alltid verdt å markere – men spesielt i år!

Ingenting er viktigere enn helsa vår.

I møte med covid-19-pandemien er det konklusjonen. Et virus kan slå oss ut, som enkeltmennesker og samfunn.

Trygghet for arbeid og helse gjennom en sterk velferdsstat - er vår viktigste beskyttelse mot viruset.

Det er der vanlige folk sin frihet sikres! Gjennom faste hele stillinger, og en offentlig helsetjeneste og skole for ungene vår.

I et samfunn som prioritere fellesskapets løsninger.

Pandemien har rammet skjevt og gjort samfunnet mer urettferdig.

Ikke siden krigsårene har arbeidsledigheten vært høyere i de kommunene som har hatt langvarige smitteverntiltak.

Nesten en av tre arbeidsledige er under 30 år.

Store deler av livet for våre barn og unge er satt på vent.

Stengte skoler, hjemmeundervisning og karantenetid kan ha skapt store kunnskapshull hos barn og unge.

Koronapandemien kan føre til økte kunnskapsklasseskiller og må tettes så raskt som mulig.

Eldre og andre i risikogruppene har vært særlig sårbare og måttet begrense sin sosiale kontakt kraftig.

Flere sliter med psykiske utfordringer og flere har opplevd vold i hjemmet.


Vi vet at mange sitter alene – har lite menneskelig kontakt.

Det sliter det på den psykiske helsen.

Det er bekymringsfullt. Vi kan stå ovenfor en krise innen psykisk helse.

Vi ser at pågangen til hjelpetjenestene er økt betraktelig.


Arbeiderpartiet har gjennom krisen fått gjennomslag for mer midler til psykisk helse, nok en gang i kamp mot høyreregjeringen som holdt igjen.

Mer midler er bra, men etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser. Derfor skal vi blant annet bygge opp et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene.

Nå trengs en kraftfull innsats for å få folk raskt tilbake i trygge jobber og sørge for en velferdsstat som kan stille opp for alle de som etter pandemien trenger hjelp og støtte.

Veien ut av krisen er å gjøre fellesskapet enda sterkere, ikke svekke det med mer av høyrepartienes politikk for privatisering og økte forskjeller.

Arbeiderpartiet skal sikre et Norge med små forskjeller og høy tillit mellom folk.

Etter åtte år med høyre i regjering - skal det være vanlige folk sin tur!