1. mai

«Det er noe femtitalls over at et kjønn er økonomisk avhengig av en partner.»

Logobilde, Trine Reitan (Verdal Ap)  

Debatt

Trine Reitan, Verdal Arbeiderparti, var blant talerne i den digitale 1. maimarkeringen i Verdal. Her er appellen hun holdt i arrangementet i regi av LO Verdal.

Kjære kamerater, til lykke med dagen.

Noen tar hvert eneste år til ordet for å avskaffe denne dagen, - at den har utspilt sin rolle. At arbeidstakere har alle rettigheter de kan ha, og derfor ikke trenger denne dagen.

Men det er det ingen grunn til å nevne igjen, det er mange kamper som ikke er ferdig kjempet, og i respekt for de som stod på barrikadene før oss skal vi sloss for at rettigheter enkelte yrkesgrupper ser på som en selvfølgelighet også blir en selvfølgelighet i andre.

Et stort antall arbeidstakere, særlig kvinner, jobber mindre enn de ønsker, tjener mindre enn de trenger og er prisgitt hva som måtte dukke opp av vakter. Hva gjør det med et menneske? - Jo, å tjene mindre en du trenger er lett å sette seg inn for de fleste av oss, vi har stort sett prøvd å være blakke i ungdommen, i studietiden og tidlig i etableringsfasen.

For de fleste er dette en overgangsperiode.

At noen har dette som sin hverdag på grunn av yrkesvalg er ikke greit, og det er i alle fall ikke greit når vi svært ofte blir påminnet om at i helsesektoren har vi et rekrutteringsproblem. Men hvem vil utdanne seg til et yrke der du ender opp med å få 36 % stilling?

Rekruteringsproblematikken i helsesektoren henger nøye sammen med den store utbredelsen av ufrivillig deltid.

Dette handler om medmennesker som ikke får 8 timer jobb, 8 timer fritid og 8 timer hvile. Fordi de ikke kan planlegge sin fritid, fordi de ikke vet om de får en telefon om ekstravakt, og om de får den, ikke kan si nei til.

Det er slutt på tida da arbeiderne stod med lua i handa, nå er det deltidsansatte som står med telefonen i handa.

Dette er en stressfaktor det over tid er vanskelig å stå i, stress over tid er ikke helsebringende.

Og samme hvor mange måneder du kan vise til at du hatt utbetalt 100% lønn, vil du ikke få lån til hus i banken for på kontrakten din står det kanskje bare 60% stilling fast.

Da er det en likestillingskamp vi står i, for det er stort sett kvinner som jobber deltid. Da vil det si at er du alene kan du se langt etter å komme inn på boligmarkedet. Du blir avhengig av en partner. Det er noe femtitalls over at et kjønn er økonomisk avhengig av en partner.

Dette kan vi ikke sitte og vite uten å ta aktive grep i forhold til endringer til et bedre ansatte-fokus.

At helse, familieliv og personlig frihet, blir skadelidende ved å være ansatt i en mindre stilling enn det du ønsker vet vi. At ansatte jakter ekstravakter for å sikre seg en høyere lønn, er forståelig.

Men det er ikke ønskelig at ansatte aldri skal kunne planlegge sin fritid. Dette skaper en unødvendig stress situasjon, som ikke er bra for arbeidstaker.

Det er ca. 1100 ansatte i Verdal kommune. Mange av disse i pleie og omsorg, det er en målsetting for oss og utvikle en bedre heltidskultur i kommunen. Å få bukt med uønsket deltid er ikke lett, men vi vil jobbe aktivt for at de som ønsker det skal få større stillinger. Pleie og omsorgsyrket er i stor grad kvinnearbeidsplasser, det er ikke godt nok å tilby stillinger som det ikke går an å leve selvstendig av.

Verdal Arbeiderparti skal fortsette jobben for å redusere uønsket deltid.

Trine Reitan