1. mai

– Fellesskapet i Norge har fått lide under høyrekreftenes ideologiske prosjekt

Gaute Børstad Skjervø er nestleder i sentralstyret til AUF.  Foto: Erlend Aune

Debatt

Gaute Børstad Skjervø er nestleder i sentralstyret til AUF. Her er hans appell, formidlet via nettsendingen i Levanger 1. mai:

Kjære kamerater!

Gratulerer med dagen

I fjor på denne tida, var det få av oss som tenkte at vi også i 2021 skulle stå her i år igjen - uten å få feire vår felles kampdag sammen.

Uten å få være samla på Torget, gå i tog og synge arbeidersanger.

Men selv om vi ikke kan være fysisk sammen
Så trengs fellesskapet mer nå enn noen gang

For det er når vi står i de største krisene
at styrken i fellesskapet vårt blir målt

Fellesskapet vårt, det er det endelige resultatet av den sosialdemokratiske politikken.

Et sterkt fellesskap, med dugnadsånd og samhold, det er det samfunnet vi som feirer 1. mai ønsker oss framfor alt.

Et samfunn der man i møte med urett ikke må stå alene.

Der den som blir sendt ut i arbeidsløshet ikke skal måtte stå med lua i hånda, men med et sosialt sikkerhetsnett som tar deg imot.

I sosialdemokratiet tror vi på fellesskap og det å stå skulder ved skulder, ikke på individualisme og hver er sin egen lykkes smed.

De siste 8 årene, har fellesskapet i Norge fått lide under høyrekreftenes ideologiske prosjekt.

For mens noen har tjent seg rike og hatt utbyttefest
Har andre for første gang måtte stille seg i kø foran fattighuset

Mens noen har følt trygghet på hjemmekontor

Har andre kjempet i mot pandemien hver eneste dag og stilt opp for fellesskapet uten stort mer takk enn applaus og en tommel opp.

Og for oss unge er koronakrisa på vei til å bli ei generasjonskrise

Færre muligheter på studiene, boligmarkedet og arbeidsmarkedet
Lengre køer når vi trenger noen å snakke med og kortere veier til ensomheten og utenforskapet.

Det siste året har vært en stresstest på Høyre-regjeringa
Og ved hver mang en korsvei har de svikta vanlige folk

De øker forskjellene

De gir milliarder i skattekutt til Norges rikeste -
Milliarder de veit gjør rikingene rikere

Mens resten av må ta til takke med å se champagnefestene på TV.

Og la de aldri lure dere - dette er politikken de vil føre

Det er samfunnet de vil ha.

Høyrekreftene har bestandig kjempa individualismens og kapitalkreftenes sak.

Og gode venner, som Olof Palme så godt oppsummerte det:

“Politikk er å ville.”

Politikk, handle både på Stortinget og på Rådhuset i Levanger om å prioritere.

Vi på venstresida, vi vil prioritere annerledes.

Vi er enig med Mester Olof, og sier at vi vil prioritere de som trenger politikken mest.

Eller som en annen stor sosialdemokrat formulerte det:

“Ingen skal få kake, før alle har fått brød”.

Vi i arbeiderbevegelsen skal være den politiske krafta som taler vanlig folks sak.

Vi kommer aldri til å være de som slåss for storkapitalen eller for interessene til de få.

Vi skal være bevegelsen som gir vanlig folk tro på framtida

Som skaper jobbene vi skal gå til

Som bygger framtida vi skal leve i

Arbeiderbevegelsen skal være kraften som viser vei inn i fornybarsamfunnet

For det er kun vi
som kan kutte klimagassutslipp i verdensklasse

Og bygge fornybar industri i verdensklasse

Kun i vår bevegelse møtes klimastreikerne og industriarbeiderne for å finne felles løsninger for framtida.

Kun i vår bevegelse kan vi sørge for en rettferdig klimapolitikk som både kutter utslipp, og holder folk i jobb.

Gode venner,

Den spesielle tida vi lever vi,

Krisa vi befinner oss i nå, den rammer ikke kun oss
Den rammer mange langt hardere enn den rammer oss som har en sterk velferdsstat i ryggen

Mens vi har utformet krisepakker og jobba på spreng for å hindre permitteringer, oppsigelser, konkurser og arbeidsløshet

Koronapandemien rammer langt hardere utenfor våre landegrenser.

Tallet på mennesker som lever på flukt gått i taket.

Antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom har for første gang på mer enn 20 år, skutt i taket

Mens vi har stengt skoler
har barna i flyktningeleirene sett husene brenne ned

Vi skylder våre kamerater internasjonalt å sende en tanke til alle de som fortsatt kjemper for sikkerhet og rettigheter vi tar forgitt.

1. mai, det er både en dag for å minne oss selv på hvem vi er til for, og det er en dag for å minnes alle andre som fortsatt kjemper beinharde kamper for overlevelse, for rettferdighet og for frihet.

Et godt sosialdemokratisk utsagn heter at ingen av oss er frie før alle er fri.

I ei tid hvor høyrekreftene ofrer den internasjonale solidariteten på storkapitalens bord, kan det være behov for å minne oss selv på at vi er en internasjonal bevegelse.

Vi som i dag feirer 1. mai er heller ikke fullt ut frie, så lenge ufriheten rammer så mange, både utenfor landegrensene våre, men også her hjemme.

På årets 1. mai håper jeg vi husker hvor viktig det nå er at vi står samla bak vårt felles mål om ei ny rødgrønn regjering, der fellesskapet og vanlig folk settes foran de som har mest fra før.

Og jeg håper at vi kan minne oss selv om at vi er en internasjonal kampbevegelse som kjemper for folks frihet og rettferdighet verden over.

Skal vi sikre et samfunn med små forskjeller mellom folk, og en velferdsstat der alle kan lykkes i sine egne liv, trenger vi ei ny regjering.

Tida er inne for å få slutt på høyrekreftenes ulikhetsjag

For å få slutt på 8 år med økende forskjeller mellom folk

Og få tilbake en sosialdemokratisk styring av landet vårt, som sikrer alle sammen like muligheter.

Kjære alle sammen,

Til lykke med 1. mai – feir kampdagen med måte, og la oss sammen brette opp ermene:

Nå er det vanlig folks tur!

Gaute Børstad Skjervø