1. mai

– For oss vanlige arbeidsfolk har kjøpekraften gått ned. Noen har måttet si opp SFO for sine barn på grunn av en dårligere økonomi.

Hanne Lise Fahsing, 1. kandidat for Rødt i Nord-Trøndelag.  Foto: Skjermdump fra 1. mai-sending

Debatt

Her er appellen som Hanne Lise Fahsing, 1. kandidat for Rødt i Nord-Trøndelag, holdt i 1. maisendingen på nett fra Levanger:

Gratulerer Kjære kamerater med 1.mai.

Jeg heter Hanne Lise Fahsing og er 1.kandidat for Rødt i Nord-Trøndelag ved høstens stortingsvalg. Årets 1.mai er og digital på grunn av pandemien, det hadde vært bedre å kunne stå sammen med dere i Levanger og feiret dagen sammen.

Det å møtes fysisk, gå sammen i tog med høyt hevede paroler og fagforeningsfaner skaper et felleskap som er vanskelig å føle på gjennom en digitale løsninger.

Men felleskapet finnes der ute, 1. mai er viktigere enn noen gang og gjennom pandemien har vi sett at folk melder seg inn i fagbevegelsen – for utrygghet er det, mange som har kjent på siden krisen inntraff.

Forskjellene har bare økt de siste tiåra, men sia Erna å regjeringa inntok kontora på løvebakken for snart 8 år sia, så har flere fått kjent at forskjellene mellom oss bare øker.

Arbeidsfolk har fått den største byrden – mange har mista jobben, eller blitt permitterte og inntekta er sterkt redusert.

For Rødt e det viktig at alle dem som har stått i fronten i den herre krisa, får mer enn bare applaus – vi må lovfeste retten til hele stillinger, fjerne bemanningsforetakene stramme inn mulighetene for midlertidige ansettelser og hev minstelønnssatsene i lavtlønnsyrkene. Alt for mange jobber i dag deltid eller i utrygg midlertidighet og til lav lønn.

Og på den andre sida har vi de rike som har mottatt flere titalls milliarder i støtte fra fellesskapet. Vi har eksempler på hvordan krisestøtten har forsvunnet ut i utbytte, og hvordan eiendomsbaroner og dagligvarekonger har tjent veldig mange penger under denne krisa. Dette samtidig som arbeidsfolka som holder hjulene i Norge igang kun mottar applaus.

Mens ytelsene fra velferdsstaten har gått ned for folk flest har de rike samlet sett økt sine formuer. Og det har ikke blitt satt krav til hva krisepakkene til bedriftene skal kunne brukes til.

For oss vanlige arbeidsfolk har kjøpekraften gått ned, og utgiftene har økt. Matprisene har økt betydelig gjennom pandemien, og det har ført til at en større del av inntekten må brukes på mat, strømregningen har vært høy i vinter – og her på Levanger har noen måtte gå så langt som å si opp SFO for sine barn på grunn av en dårligere økonomi. Dette er en utvikling vi må stoppe, antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker, at Levanger nå har vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor inntekstberegningen for sosialstønaden er et skritt i riktig retning.

Videre bli det viktig for oss som samfunn at alle skal kunne delta i felleskapet, over 200 000 står uten jobb – uten sikkerhet for seg og sine. Derfor bør det settes i gang tiltak som styrker felleskapet, skaper nye jobber og får folk ut i arbeid.

Gjennom å lovfeste retten til hel stilling, øke grunnbemanningen gjennom økte overføringer til kommunene vil vi kunne få bukt med løsarbeidersystemet innenfor kommunal sektor. Deltidsproblematikken er stor, mellom 70-80% jobber deltid i de fleste kommuner i Nord Trøndelag – og de fleste er kvinner. I tillegg til å jobbe deltid har de ofte også lav lønn, dermed slår det også dårlig ut for pensjon.

Vi i Rødt mener at den statlige arbeidsformidlingen må gjenreises, bemanningsbransjen og løsarbeidersamfunnet må fjernes.

Vi må bygge opp igjen velferdsstaten, ved bruk av motkonjunktur poltikk og offensive velferdsreformer, vi må bygge landet i motsatt retning av det Regjeringa har gjort.

Martin Tranmæl regnes som en som jobbet hardt for demokrati, likeverdet og felleskap.

Han sa vi må ha beina planta i norsk jord, men ansiktet vendt utover – solidaritet må gjelde andre land, menneskeverdet er universelt. Vi har også et ansvar utenfor egen landegrenser.

Norsk Folkehjelp sin 1.mai aksjon peke på nettopp det samme, at forskjellene mellom fattige og rike bare øker. Pandemien diskriminerer ingen, men rammer svært skjevt. Norge og andre rike land i verden har sikret seg 60 % av vaksinene, gjør vi ingen ting mot dette, kan resultatet bli at 9 av 10 fattige først blir vaksinert i 2022, 2023 eller enda senere. Målet må være at alle skal ha lik tilgang til makt og ressurser, så vi må sloss for internasjonal solidaritet og en mer rettferdig verden.tt vår internasjonale innsats mot

Kamerater

Det å hedre fortidens menn og kvinner som har kjempet for at vi skal kunne leve i frihet et viktig. 12 personer fra Levanger området ofret sitt liv for at vi andre skal kunne leve et liv i frihet.

Å Gjennom krigsårene vet vi at det var Fanger fra over 15 nasjoner på Falstad, det nøyaktige antallet er ukjent, men vi vet det var over 4200 som var fengslet på Falstad. Og over 200 som ble henrettet i Falstadskogen. I dag er Falstadsenteret et Museum, minnested og senter for menneskerettigheter, hvor vi kan lære og forstå, samt minnes og hedre de som kjempet for vårt liv i frihet.

Derfor er det så viktig at vi fortsetter kampen mot rasisme og diskriminering, vi ser den hver dag på sosiale medier, tv og aviser her i Norge og resten av verden.

Kampen for likeverd, likestilling og frihet kan ikke tas forgitt.

Det er i år 10 år siden 1 menneske utførte den største terrorhandlingen på norsk jord i fredstid. 77 mennesker mistet sitt liv, de fleste av dem helt i starten av livet – svaret vårt da var mer demokrati, mer åpenhet og mer kjærlighet – og det tror jeg fremdeles er svaret.

Ønsker dere en fortsatt fin feiring av 1. mai ! Kamerater

Hanne Lise Fahsing