Levanger-duoen: – Dropp flyselskaper og bedrifter som ikke lar sine ansatte organisere seg

Tone Wanderås, leder i Levanger Ap og Espen Leirset, nestleder i Levanger Ap.  Foto: Privat

Debatt

Levanger Arbeiderparti utfordrer alle i trønderske kommuner: Foreslå i kommunestyret at din kommune skal droppe flyselskaper og bedrifter som ikke lar sine ansatte organisere seg.

De siste dagene har vi sett hvorfor 1. mai er viktig. Sjefen for Wizz Air langer ut mot fagforeninger i en lekket video som NRK omtaler 29. april. Dette viser et tankegods vi ikke ønsker. Wizz Air må ikke få importere en arbeidslivsmodell som er uønsket her i landet. Dette må det settes politisk kraft bak for å stoppe!

Levanger Ap har alt tatt et lokalt grep. Vi tok opp saken i Levanger kommunestyre i desember 2020, noe som medførte at et enstemmig kommunestyre gikk inn for at «Levanger kommune vil på prinsipielt grunnlag ikke benytte selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg». Dette betyr at ansatte i Levanger kommune ikke skal benytte Wizz Air på jobbreiser inntil de viser at de tar et organisert arbeidsliv på alvor.

Dette er et viktig vedtak. Alle kommuner er store arbeidsplasser. Dersom mange kommuner går sammen, kan vi vise selskaper som vil tjene penger på norske kunder, at her forventer vi at arbeidsfolk behandles skikkelig! Dette er grunntanken i den norske modellen. Derfor vil vi benytte 1. mai til å utfordre våre Ap-venner i alle trønderske kommuner til å fremme lignende forslag i deres kommuner. Dette vil øke presset mot arbeidsgivere som ikke liker den norske modellen.

Vi må på 1. mai huske hvorfor det norske samfunnet er blant verdens rikeste og tryggeste samfunn å leve i. Dette skyldes den norske modellen. Den norske modellen består av et organisert arbeidsliv, med organiserte parter på hver side. Det er lang tradisjon for at arbeidstakere og arbeidsgivere organiserer seg. Organiseringen er til det beste for hele samfunnet. Det skaper forutsigbarhet for næringslivet, og gode arbeidsvilkår for arbeidstagerne.

Den norske modellen hviler på den avgjørende forutsetningen at et stort antall arbeidstagere er organisert. Dersom færre organiserer seg, vil det bli den sterkestes rett i arbeidslivet. Slik fagforeningsknusing har ført til store forskjeller for folk i USA og Storbritannia. Slik vil vi ikke ha det i Norge. Derfor håper vi at alle trønderske kommunestyrer også viser at fellesskap nytter.

Vi utfordrer derfor partivenner i hele Trøndelag til å legge fram forslag til vedtak i neste kommunestyremøte.

Tone Wanderås, leder i Levanger Ap

Espen Leirset, nestleder i Levanger Ap