Naturressursene våre skal ikke være på børs

Debatt

Ingen bør ha eksklusiv rett til lufta, vannet, mineralene og havet vårt.

Disse naturressursene bør eies av fellesskapet, ikke bare vi som lever i dag, men og av våre etterkommere.

Det som er lånt, bør leveres tilbake.

Fellesskapet kan gi enkeltpersoner regulert bruksrett til naturressurser, men dersom vilkårene brytes eller når bruksretten ikke nyttes, skal naturressursene vilkårsløst tilbakeføres til felleskapet.

Slik er det ikke i dag.

Noen har skaffa seg arverett og full disposisjonsrett til deler av våre felles naturressurser. Noen jobber for å utvide sin kontroll over naturressursene.

Noen skremmes av tanken på at fellesskapet burde eie våre felles naturressurser.

Stein Aamdal