Dagens leder: Bonden burde ha gode argumenter i år

Kua skal over i løsdrift. Det innebærer at landets melkeprodusenter må investere 18 – 20 milliarder kroner de neste 12 årene for å tilfredsstille de nye kravene.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Debatt

Vel ett år med pandemi burde ha lært oss betydningen av matsikkerhet og beredskap. Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fra Steinkjer, bruker dette som argument når han skal begrunne bøndenes krav under årets jordbruksoppgjør. «Vi vil produsere mat på norske ressurser, der jorda ligger, og øke norskandelen. Og det må et inntektsløft til for at bønder framover skal kunne livnære seg av å være bonde.»

Les mer på Midtnorsk debatt: Nå rigges framtidas norske matproduksjon

Bartnes burde ha gode argumenter. Bøndene kjenner på usikkerheten når de enten står overfor store investeringer eller generasjonsskifter. Er dette et yrke det er verdt å satse på framover? Kan bøndene forvente et inntektsløft som skaper den nødvendige optimismen for å satse videre?

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Tore Bjørkli, verdalingen som arbeider som landbruksdirektør i Trøndelag, dro opp en svært aktuell problemstilling for melkeprodusentene. Myndigheten har pålagt landbruket nye krav for dyrevelferd som innebærer forbud av båsfjøs og ombygging til løsdrift. De neste 12 årene må landets melkeprodusenter investere 18 – 20 milliarder kroner for å tilfredsstille de nye kravene. I Trøndelag, som produserer 20 prosent av landets melk, kan konsekvensene bli alvorlig om det ikke sette inn tiltak fra storsamfunnets side for å avhjelpe. To av tre melkebruk har forsvunnet de siste 20 årene. Denne utviklingen kan komme til å bare fortsette. «Økonomien i produksjonen tillater i svært liten grad nye og nødvendige investeringer uten støtte», skriver Bjørkli blant annet.


Andre skummer fløten. Dette er situasjonen for dem som produserer melk. Situasjonen framstilles ikke mye bedre for andre produksjoner. Andelen som blir bonden til del når vi besøker dagligvarebutikken blir stadig mindre. Det er ikke bonden du skal skylde på om du synes prisen på mat er for dyr. Det er andre som skummer denne fløten.

Det er lett å bli litt svimmel når vi ser at bondeorganisasjonene krever en økt inntektsramme på over 2000 millioner kroner. Kravet virker ganske velbegrunnet, og resultatet kan være avgjørende for framtida til mange bønder. Spørsmålet er om argumentene holder i møtet med sittende regjering. Jeg har mine tvil.

(Lederkommentar i Innherred 4. mai 2021)


Lik Innherred debatt på Facebook