Dette valget burde vært enkelt!

Det er forskjell på om nybygget på banktomta blir bygd i fire eller fem etasjer.  Foto: Fotograf Hattrem

Debatt

Interessant nok har det vært en del oppmerksomhet omkring nytt bygg på «sparebanktomta» ved torget i Levanger i det siste. Det blir spennende å se reaksjoner blant publikum - og ikke minst blant de folkevalgte - når prosessen er kommet så langt at de ferdige planene foreligger, og myndighetene må ta stilling til dem. En trenger likevel ikke å ha spesielle talenter som spåmann for å forutsi at mange vil stusse over høyden på den aktuelle boligblokken og virkningen den vil ha på hele torgmiljøet.

Som en høyst foreløpig kommentar til skissen som ble presentert i Innherred 22. april, ser vi det som åpenbart at det nye bygget med fem etasjer vil «kvele» det monumentale, gamle sparebankbygget fullstendig, og bryte den svakt hellende fasadelinjen mot frelsesarméhuset og resten av det kvartalet. Denne linjen finner forøvrig sin parallell i topografien, med bakken ned fra Kirkegata.

Fotomontasjen gjør alternativene tydelige - og valget enkelt.  Foto: Fotograf Hattrem

Fotograf Hattrem har laget en fotomontasje som på overbevisende måte får fram poenget vårt. Alternativet med fire etasjer er akseptabelt, det er forslaget om fem etasjer ikke, etter vår mening.

Men det skjer mer. Levanger er inne i en utvikling som kan fortone seg som akselererende akkurat nå, en utvikling som vil være avgjørende for framtida til sentrum med nærmeste omgivelser:

Det er planer for ny bebyggelse på begge sider av stadion, det samme gjelder deler av Bruborg - og havneområdet stikker seg ut som det kanskje aller viktigste for hvordan vi vil at byen skal framstå for generasjoner framover.

Helt fra den gang saneringsfondet ble omgjort til restaureringsfond, har det skjedd positive ting i Levanger. Sentrum er fredet, byen profilerer seg som «trehusbyen», mange trivselsfremmende tiltak er satt i verk, som spaserveger langs elva og sundet, sjøparken og opprustingen av stadion, for å nevne noe, (og holdningen blant innbyggerne er mer innsiktet på bevaring og at nye bygg skal tilpasses omgivelsene.) At Levanger er ett av fire steder i Norge som er med i Europan - Europas største arkitektkonkurranse, er en ny og spennende faktor i utviklingen av sentrum.

I denne situasjonen sprenger det seg fram et stort og viktig spørsmål som vil få økende aktualitet: Hva vil vi med for eksempel havna?

Grovt sett har vi to muligheter. Enten: bygging av glass- og betongkolosser som stenger vannspeil og øvrige omgivelser ute, slik trenden har vært rundt omkring i landet. Eksemplene er mange, og til å gråte over.

Eller: en omtenksom utbygging som tar hensyn til byens iboende kvaliteter og gir byens borgere en følelse av trivsel og velvære - og får både innbyggere og tilreisende til å kjenne seg velkomne og ikke avvist eller innesperret.

I Mo i Rana er det moderat høyde på bebyggelsen nærmest sjøen.  Foto: Wikipedia Commons

At det går an, kan for eksempel Mo i Rana (bildet) vitne om.

Vi imøteser med spenning kommende presentasjoner av nye prosjekter.

Sveinung Havik

Einar Vandvik

Annar Johansen

Torunn Elisabeth Skjæran

Lasse H. Takle


Lik Innherred debatt på Facebook