Fy, Levanger! Dette framstår mer som et glassbur enn en diamant!

Ola Ingul og Staups venner er ikke fornøyd med kommunens arbeid med dette bygget på Staup. 

Debatt

I 1967 sto det nye Undervisningsbygget på Staup ferdig, omkranset av en ny-anlagt park i engelsk stil. Arkitekt var Isak Ytterbø fra NTNU, og parken var designet av landskapsarkitekt Trygve Opheim. Som en del av byggeprosjektet laget arkitekt og kunstner Ramon Isern et betongrelieff ved inngangen («Gartner som planter tre»). Denne helheten med bygget, kunstverket og parken utgjør et unikt landskaps- og bygningsmiljø i vår del av landet. Undervisningsbygget i parken på Staup er antakelig det flotteste anlegget bygget i funkisstil på Innherred.

Før restaureringen. Undervisningsbygget er antakelig det flotteste anlegget bygget i funkisstil på Innherred, mener skribenten.  Foto: Marte Skjesol

.

– Slik det nå fremstår etter restaureringen ser det mer ut som et glassbur enn som en diamant, mener skribenten.  Foto: Privat

I 2016 skrev Staups Venner brev og foreslo at dette kulturmiljøet burde få en vernestatus, og under befaring og i møter med kommunen er dette senere uttalt flere ganger. Staups Venner har også gjort innspill om saken i forbindelse med at Levanger kommune nå lager en plan for kulturvern og kulturmiljø.

Nå synes det som om eieren av anlegget, Levanger kommune, er i ferd med å ødelegge denne kulturskatten. Gjennom restaurering av bygget (som jo egentlig er positivt) har de fjernet viktige detaljer som gjorde bygget til den diamanten det framsto som. De lyse treskoddene er borte, og det er satt inn ny vinduer med skinnende hvite rammer. Slik det nå fremstår etter restaureringen ser det mer ut som et glassbur enn som en diamant. Dette er en alvorlig sak, både overfor kunstner/arkitekt fordi det ødelegger en kunstskatt og ikke minst overfor Levangers innbyggere og besøkende. Hvor er forståelsen av å ta vare på viktige kulturskatter som befolkningen ser og bruker daglig?

Vi mener det er uverdig og uforståelig at en kommune som gir seg ut for å være en «kulturkommune» i 2021 ødelegger en kulturskatt på denne måten. Hvor er fagkunnskapen og forståelsen i kommunen? Hvor er forståelsen for vern av kulturmiljøer? Her har igjen teknisk personale, økonomer og jurister fått boltre seg uten at arkitektfaglig kompetanse har sluppet til. Nå er det vakre bygget «skamklippet», og hele kulturmiljøet med bygget i parken er svekket. Et miljø som burde fått regional vernestatus. Fy, Levanger!

Levanger kommune visste at Staups Venner jobbet med å gi Undervisningsbygget og parken en vernestatus, og at også regionale myndigheter også var interessert. Levanger kommune har gjort dette uten at Staups Venner har fått informasjon og anledning til å uttale seg, og det samtidig med at deres egen plan for vern av kultur og kulturmiljøer er under utarbeiding.

For styret i Staups Venner

Ola Ingul


Lik Innherred debatt på Facebook