Reguleringsplanen for Tromsdalen - har kommunestyret realkompetanse?

Debatt

Kalkindustrien er en av de store forurenserne i verden. Utslippene av CO2 er like store som de samlede utslippene fra flyindustrien og effekten av all avskoging, i følge BBC. Her er ikke medregnet utslipp som følge av transport av kalkprodukter.

På grunn av dette arbeides det med å finne erstatning for brent-kalk-produkter. Det lanseres mange alternativer. Som beskrevet i Teknisk Ukeblad (22. februar 2016 og 20. april 2021), har SINTEF utviklet en metode hvor sement kan erstattes av blåleire. Dermed kan utslippene fra denne versting industrien reduseres og kalkproduktene erstattes med et langt mindre miljø fiendtlig produkt.

Det er ingen tvil om at forurensning fra brenning av kalk må opphøre. Kalkindustrien forstår også dette og de foreslår CO2 lagring og mer effektive byggemetoder «for å redde skinnet». Det er således typisk at Heidelberg sement har sett skriften på veggen og er i dag et av de ledende firmaene i utvikling av 3-D printing av hus, som vi vet både reduserer CO2-avtrykket ved byggingen og gir langt billiger boliger enn de som settes opp på tradisjonell måte.

Reguleringsplaner er tillagt kommunestyrene. Demokratiet forutsetter imidlertid at representantene skaffer seg realkompetanse i viktige saker før de avlegger stemme. Jeg antar derfor at alle representanter i Verdal kommunestyre som stemte for utvidelse av kalkbruddet i Tromsdalen har en slik realkompetanse, dvs er godt kjent med arbeidet for å fjerne kalkindustriens enorme utslipp av CO2. Mangel på realkompetanse blir ofte tildekket ved at det henvises til konsekvensutredinger (kjøpt og betalt av tiltakshaver) og saksframlegg fra rådmannskontoret (i denne saken, ledet av en tidligere direktør i NorFraKalk).

Det er derfor et stort paradoks at et presumptivt opplyst Verdal kommunestyre vedtar en reguleringsplan for Tromsdalen som «de facto» er ren miljøkriminalitet, i en tid da resten av verden bestreber seg på å redusere og legge ned virksomhet hvor det brennes kalk. Dersom representantene i Verdal kommunestyre derimot ikke er tilstrekkelig opplyst og reflektert i denne saken og dens konsekvenser, er dette et stort demokratisk problem!

For som vi lærte av Aasmund Olavsson Vinje, i et moderne demokrati er det kunnskap som skal styre rike og land (ikke partipisken)! Uansett er vedtaket om regulering av Tromsdalen en hån mot kommende generasjoners rett til en økologisk bærekraftig utvikling!

Rolf P Ingvaldsen


Lik Innherred debatt på Facebook