Dette er ikke bare vilt - det er helt spinnvilt!

Innsenderen er opptatt av E6, jernbane og andre offentlige investeringer på Innherred. Han er ikke fornøyd med regjeringens prioriteringer.  Foto: Anders Vinje

Debatt

Et svar til Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup

I en artikkel i Trønder-Avisa 19. november i fjor ber dere om hjelp og engasjement til å gjøre trønderske småbyer og tettsteder mer attraktive. Spesielt nevnes «Innherredsbyen» som en attraktiv region for ny satsing. Det store spørsmålet om hvorvidt Regjeringen virkelig ønsker å tilby statlige investeringer av virkelig betydning og som regionen sårt trenger – eller er det slik vi mistenker at det kun snakkes om knapper og glansbilder?

Det siste tror jeg vi med respekt å melde høflig takker nei til.

Det stunder til valg. Om dette utspillet skyldes et ønske om økt oppmerksomhet foran høstens stortingsvalg skal være usagt. Men det lukter valgkamp.

Regjeringene Solberg 1+2 har fortsatt i samme spor som Stoltenberg-regjeringene 1 + 2 – med enorme statlige investeringer til Oslo, det sentrale Østlandet og Vestlandet med Bergen og Stavanger. Slik det har pågått i tiår etter tiår. Mens Trøndelag utenfor Trondheim gang på gang og etter noter har blitt saldert bort.

«I Oslo er de ikke opptatt av Trøndelag i det hele tatt», uttalte VG-kommentator og utflytta trønder Tone Sofie Aglen til Trønder-Avisa i november 2019. Vi velger å tro henne på det.

Så hvorfor ønsker Regjeringen nå plutselig å investere og stimulere vekst og bosetting i Trøndelag og Innherred?

Er det fordi Senterpartiets oppslutning har gått til himmels og er det største partiet i flere fylker?

Er det fordi politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim har satt i gang et landsomfattende verbalt opprør mot stormannsgalskapen i Oslo, hvor han blant annet viser til galskapen ved å bruke minst 40 milliarder kroner (forventes mer enn 60 mrd.) til nytt regjeringskvartal?

Og hvor Fjellheim nærmest raser når han hevder det er umulig å godta at det skal være én regel for måtehold utenfor Ring 3, og en annen innenfor.

Her er noen – bare noen - store statlige investeringer sør for Bergen og Mjøsa de siste åra:

 • Nytt nasjonalmuseum Oslo 6 milliarder kroner.
 • Nytt vikingtidsmuseum Oslo 3-4 mrd.
 • Nytt regjeringskvartal Oslo, foreløpig estimat 40 mrd. (trolig minst 60 mrd.)
 • Nytt planlagt storsykehus Oslo, foreløpig estimat 30-40 mrd. (forventet langt høyere)
 • Nytt Stavanger universitetssykehus >15 mrd.
 • Ny Follobane jernbane Oslo-Ski dobbeltspor antatt 24 mrd.
 • Ny jernbane Oslo-Halden dobbeltspor antatt 63 mrd.
 • Ny jernbane Oslo-Lillehammer dobbeltspor antatt 50-60 mrd.
 • Ny jernbane Oslo-Skien dobbeltspor antatt 40-60 mrd.
 • Ny Fornebubane Oslo antatt 20-40 mrd., hvor Staten bidrar vesentlig
 • Rogfast: vegprosjekt undersjøiske tuneller Rogaland 20-25 mrd.
 • Ryfast: vegprosjekt/undersjøiske tuneller Ryfylke/Stavanger >15 mrd.
 • Ny motorvei + jernbane Bergen-Voss, >33 mrd.

Og som ikke dette er nok vedtok Regjeringen i uke 09/2021 ny Ringeriksbane dobbeltspor + parallell fire-felt veg Oslo-Hønefoss, antatt 36 mrd., samt at Jærbanen tilføres statlige penger for oppgradering til fire tog i timen (Trøndelags ønske om to tog i timen på Trønderbanen fikk - selvfølgelig - tommelen ned).

Dette er ikke bare vilt – det er helt spinnvilt!

Oslo-sentraliseringen var særdeles ille under Stoltenberg. Men at det skulle eskalere så til de grader under Solberg og Høyre var det få som så for seg.

Eller skyldes denne utrolige skjevfordelingen av statlige investeringer at sytten av tjue statsråder kommer fra Østlandet og Vestlandet? Og når attpå til den attende og eneste trønderske statsråden i Regjeringen bor og lever sentralt like ved hovedstaden er det kanskje ikke mer å forvente?

Kanskje er det Regjeringens våte drøm at «alle» skal flytte sørover til Oslo, Østlandet og Vestlandet?

Innherredsbyen er en samling sentrale kommuner i sørlige del av tidligere Nord-Trøndelag. Innbyggertallet er vesentlig og utgjør samlet mer enn halvparten av Trondheims befolkning, og er den mest folkerike regionen mellom Trondheim og Tromsø.

Småbyene ligger tett. De er ulike på mange måter. Levanger fremstår som en viktig motor i Innherredsbyen – og kanskje den viktigste.

Her ligger viktige institusjoner som NORD universitets hovedcampus i Trøndelag, og et av landets beste lokalsykehus hvor også NTNU har lagt deler av sin medisinutdanning.

Og ikke minst HUNT/NTNU forskningssenter som representerer en av verdens største helseundersøkelser, og som bidrar med medisinsk forskning av høy klasse – også i internasjonal sammenheng.

Skal slike institusjoner kunne vokse, utvikle seg, gjøre seg attraktive og holde tritt med den teknologiske utviklingen trengs spenstige statlige initiativ og betydelige statlige investeringer.

Innherredsbyen defineres i samme bo- og arbeidsregion som Trondheim.

Dessverre har Trondheim på grunn av kjøttvekta og sin status fått det alt vesentlige av statlige investeringer til Trøndelag.

Vi er temmelig sikre på at sørtrønderbenken på Stortinget – hvor Hofstad Helleland sitter – har hatt mer enn ett ord med i laget når Regjeringen bevilget mer enn 11 milliarder kroner til NTNU for flytting av universitetet fra Dragvoll til Gløshaugen i sentrum. En vel råflott og ekstravagant flyttesjau sett gjennom våre briller. Og mer enn fire milliarder til nytt Ocean Space Center i Trondheim.

Så hva er årsaken til at Innherred og Nord-Trøndelag notorisk får en slik stemoderlig behandling?

Et aktuelt eksempel: I mer enn tretti år har innherredskommunene kjempet for elektrifisering og modernisering av Trønderbanen fram til Steinkjer. For å gjøre Innherred mer attraktiv som bo- og arbeidsregion for Trondheimsområdet og vice versa. Visjonen er Trondheim-Steinkjer på 1 time.

Her kjøres i dag mer enn førti år gammelt togmateriell på samme jernbanetrasé som da banen ble åpnet i 1902. Og reisetiden er den samme i dag som på 1960-tallet.

Prosjektet så endelig ut til å lykkes da statsråd Solvik-Olsen ga klarsignal til at byggingen skulle starte i 2018. Sågar kom han til Trøndelag for å feire begivenheten med kake og vakre ord. Bane Nord etablerte prosjektorganisasjon og detaljplanleggingen var i gang.

Men så skjedde noe. Prosjektet ble visstnok 20% dyrere enn planlagt. Bane Nord svarte på tiltale og krympet kostnadene. Men det gjorde ikke saken bedre. Noen hadde møttes på lukkede rom. Vikarierende argumenter og bortforklaringer satte en stopper for prosjektet og folkene ble sendt hjem. Lekket informasjon bekreftet det vi trodde - pengene skulle heller brukes på prosjekter på Østlandet etter store overskridelser der.

Utrolig nok blir enden på visa at Regjeringen sier JA til elektrifisering av Meråkerbanen fra Trondheim til Storlien i Sverige – en bane som nesten ingen bruker og som svært få om noen har prioritert og bedt om. Det er nesten så man ikke tror det man hører.

Som et plaster på såret får Trønderbanen nye bimodale togsett som visstnok i framtida skal kjøres på batteridrift, med topphastighet på 80-100 km/t på flat bane. Fordi kjøreledninger i Trøndelag blir for dyrt. Mens man på Østlandet bygger nye moderne dobbeltspor beregnet for 250 km/t (!) til en prislapp som nærmer seg 200 milliarder kroner. Der koster ikke kjøreledninger like mye som i Trøndelag.

Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan sentrale myndigheter skviser Trøndelag i sak etter sak. Vi er enig med Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys - denne galskapen kan ikke lenger få fortsette.

Nå ber Regjeringen altså om hjelp og engasjement fra Innherredskommunene. Men tiår etter tiår med brutte løfter og sentralmaktens særdeles døve ører hva angår modernisering og utvikling av Trøndelag så er det mange som er tvilende til invitasjonen. Mange tror ikke lenger på politikerne i Oslo.

Dere nevner i avisartikkelen viktigheten av kompetansearbeidsplasser, attraktive kulturtilbud, desentralisert utdanning og bygging av kraftsentre rundt småbyene.

På Innherred er vi fullstendig enig i alt dette. Men kun vakre ord holder ikke, det må vises vilje og handling. Og det må vises konkret gjennomføringskraft.

Mener dere alvor med utspillet – og vi tar dere selvfølgelig på ordet - ber vi Regjeringen sørge for at følgende særdeles viktige prosjekter for Innherredsbyen kommer på blokka i god tid før kommende høst, og at realisering skjer så raskt som over hode mulig:

 • NORD universitet, Campus Røstad, Levanger.

Som hovedcampus i Trøndelag planlegger universitetsledelsen sammen med Statsbygg å utvikle et nytt og større universitet. Campus Røstad er beskrevet som den flotteste campus øst for California av en tidligere utdanningsminister. Staten eier enorme arealer her.

Universitetsledelsen, Levanger kommune og regionen har satt i gang prosesser for å etablere nye og attraktive studieretninger. Blant mye annet en ny masterutdanning i juss som vil gjøre Campus Røstad til eneste universitet med denne studieretningen mellom Oslo/Bergen og Tromsø. Vi forutsetter og forventer at statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim og Regjeringen tar ballen og viser engasjement i denne fantastisk spennende prosessen med å utvikle og bygge nye NORD universitet på Campus Røstad.

 • Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger. Nytt universitetssykehus

Mange mener at Innherredsbyen har et av landets beste lokalsykehus.

NTNU har lagt deler av sin legeutdanning hit.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT/NTNU) er lokalisert på sykehusområdet med eget forskningssenter. Det pågår arbeid med å utvikle sykehuset til universitetssykehus.

Men sykehusets bygningsmasse er gammel, sliten og utdatert, og består i hovedsak av flersengsrom. Pasientundersøkelser viser at man er særdeles fornøyd med kvalitet i behandlingen. Men det bygningsmessige får tommelen ned.

I dag bygges nye sykehus med enerom og eget bad til alle pasienter, og folks opplevelse av innemiljø og funksjoner ligger et kvantesprang fra vårt tilårskomne sykehus.

Vi registrerer at Regjeringen bygger nye sykehus både i sør, øst, vest og nord.

Fremtredende representanter fra både Helse Nord-Trøndelag og NORD universitet har foreslått at det bør bygges et nytt og moderne universitetssykehus – helst samlokalisert med NORD universitet sin campus på Røstad.

Regjeringen og helseminister Høie bør absolutt velsigne en slik fremtidsrettet løsning, hvor universitet og sykehus i fellesskap vil kunne skape en unik tverrfaglig kompetanseklynge.

Dette begrunnes også med at helseministeren selv har sørget for at dette konseptet nå rulles ut i hans egen hjemby Stavanger. Der bygges et splitter nytt sykehus på Ullandhaug samlokalisert med byens universitet.

Dette skjer selv om dagens sykehus i Stavanger er relativt nytt.

Onde tunger hevder at nytt sykehus i Stavanger er fullstendig unødvendig og at statsråden på denne måten nærmest kvitterer ut en gedigen gave til hjembyen.

Hvor utfordrende det enn kan være velger vi imidlertid å tro at statsråden gjør dette fordi investeringen er fremtidsrettet og klok.

Et nytt og moderne universitetssykehus på Innherred samlokalisert med et nytt universitetet vil avgjort være den aller viktigste investeringen stat og regjering kan bidra med, og vil bety et kvantesprang i utviklingen av Innherredsbyen. Og hvor man videre ser for seg et langt tettere og mer integrert samarbeid innen spesialistfunksjonene med St. Olavs hospital.

Et nytt og tidsriktig universitetssykehus vil gi en enorm positiv effekt på rekruttering av personell til viktige kompetansearbeidsplasser både for sykehus og universitet. Det vil gi langt større status og attraktivitet for studentene når de skal velge studiested. Og ikke minst vil det gi pasientene i vår region økt kvalitet og trygghet i spesialisthelsetjenesten på høyde med resten av landet.

Selv om det fortsatt er de regionale helseforetakene som formelt skal legge premissene for bygging av nye sykehus er det Regjeringen og helseministeren som sykehuseier som har all makt til å beslutte hvor nye sykehus skal bygges.

Videre har Covid-19-pandemien sterkt understreket behovet for å ha en moderne spesialisthelsetjeneste med tilstrekkelig kapasitet både hva angår profesjonell fagekspertise og moderne og riktig dimensjonerte sykehusbygg.

Pandemien har vært en alvorlig wake-up call for Regjeringen og helsemyndighetene. Nedbygging av kapasiteten ved våre sykehus gjennom de tre-fire siste decennier har vært uforsvarlig. Sengetallet er halvert i denne perioden.

 • Statsrådene vil vektlegge attraktive kulturtilbud for å øke bosettingen.

Mange håper at Levanger som vertskapskommune og Statsbygg i fellesskap kan gå sammen om en stor kultursatsing som gagner både NORD universitet, studentene, byen og omlandet i forbindelse med planlegging av det nye universitetet.

Fremtidige studenter vil definitivt vektlegge attraktive kulturtilbud ved valg av studiested.

Her ber vi om et generøst initiativ fra Regjeringen – dog nødvendigvis ikke i samme divisjon som Statens multimilliardgave til osloborgerne ved bygging av nytt operahus i Bjørvika.

 • Elektrifisering og modernisering av Trønderbanen til Steinkjer.

Regjeringen må snarest sørge for at dette prosjektet kommer på skinnene igjen.

Kort reisetid mellom Trondheim og Innherred er helt avgjørende for å sikre eksisterende og fremtidig bosetting på Innherred. Ordførerne i regionen vil sågar gå enda lenger og elektrifisere banen fram til Grong.

Dagens trasé må utbedres og moderniseres slik at visjonen om Trondheim-Steinkjer på 1 time kan innfris. Dette innebærer modernisering av traseen til hastigheter på 200-250 km/t.

I 2021 er reisetiden fra Innherred til Trondheim den samme som for femti år siden.

Det har gått tretti år med prat, lovnader og brutte løfter. Nå er tida overmoden for handling.

 • Ny firefelt E6 Trondheim – Steinkjer

Byggingen har startet på parsellen Trondheim-Stjørdal. Neste etappe som snart er prosjektert ferdig er parsellen Stjørdal-Åsen. Nå ber vi Regjeringen instruere Nye Veier om at siste etappe mellom Åsen og Steinkjer blir forsert og at anleggsarbeidet på de to siste parsellene kan komme i gang.

Vi ønsker ikke lenger å høre at sentrale myndigheter i Oslo til det kjedsommelige ber oss trøndere om å velge enten bane eller veg, mens Østlandet og Vestlandet bygger ny veg og ny bane med dobbeltspor parallelt. Dette skal gjennomføres her også.

 • Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo

Regjeringen har programfestet fortsatt utflytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden til distriktene. Det er bra.

Vår kommune har gjort en formell henvendelse til Regjeringen hvor de ønsker Utdanningsdirektoratet eller deler av direktoratet til Levanger.

Dette vil gi mange viktige kompetansearbeidsplasser for hele Innherredsbyen.

I tillegg til Utdanningsdirektoratet vil også deler av Helsedirektoratet være naturlig å flytte hit. Ikke minst siden byen allerede har et stort fagmiljø og er representert med to universiteter, sykehus og viktige forskningsinstitusjoner.

Regjeringspartienes to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag, Elin Rodum Agdestein (H) og André N. Skjelstad (V) vil kunne bidra positivt og med stor entusiasme i denne prosessen, siden begge var sentrale aktører i arbeidet med å flytte deler av Landbruksdirektoratet til Steinkjer.

Og er det én ting pandemien har lært oss – ved hjelp av digitale verktøy spiller det faktisk langt mindre rolle hvor i landet det offentlige byråkratiet sitter.

Vi trøndere krever at denne gangen er det vår tur, og at Regjeringen sørger for en nødvendig og etterlengtet storsatsing på Innherredsbyen.

Og til slutt en siste oppfordring; Gjør det fullt og helt – ikke stykkevis og delt.

Hans Martin Anderssen

Levanger og Innherred


Lik Innherred debatt på Facebook