Dagens leder

Han er kommunedirektør. Ikke en bobestyrer.

Det står det en ny skipper til rors i rådhuset i Levanger. Vi må la Peter Ardon stake ut den nye kursen og ta administrativt ansvar for å få skuta på rett kjøl.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Etter en måned på jobb er det greit å gjenta at Peter Ardon fortsatt er kommunedirektør i Levanger. Han er ingen bobestyrer. Noen kunne tro det om de har lest avisoppslaget etter det siste formannskapsmøtet. Ardon har dukket ned i den økonomiske ståa på sin nye arbeidsplass. Han legger lite mellom når han beskriver oppdagelsene.


Jeg finner det befriende at den nye kommunedirektøren kaller spaden for det den er. «Akkurat nå er det større sannsynlighet for at Levanger havner på Robek-listen enn ikke», sier Peter Ardon. Robek-listen er statens svarteliste over kommuner som ikke selv er i stand til å håndtere sin økonomi. Da settes de under statlig administrasjon. Levanger har besøkt Robek før. Det er så lenge siden at det store flertallet av dagens folkevalgte bare har hørt forlydender om det.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

At de har latt det skure å gå er kanskje en liten overdrivelse. Men kontroll over økonomien har de ikke hatt i Levanger. Kommunen brukte 50 millioner kroner mer enn de hadde i 2020. Denne utviklingen har fortsatt også i 2021. Hver uke brukes det en million kroner mer enn kommunen har råd til. Da hjelper det ikke å ha penger på bok. Disposisjonsfondet vil være tømt i august hvis bremsene ikke blir satt på for fullt.


Situasjonen var altså kjent da årets budsjett ble vedtatt av kommunestyret. Tiltak er forsøkt iverksatt, men ikke i tilstrekkelig grad. Ikke overraskende er det helse og velferd som er den største synderen når det kommer til overforbruk. Men heller ikke oppvekst og samfunnsutvikling klarer å holde budsjettrammene. Det svikter over hele linjen.


Enkeltpolitikere i Levanger har tatt til orde for en ekstern gjennomgang av kommuneøkonomien. Selv om den resepten så ut til å være nødvendig for helse- og sosialsektoren, er jeg ikke overbevist om at det er rett å gjøre det for hele kommunen. Nå står det en ny skipper til rors. Vi må la Peter Ardon stake ut den nye kursen og ta administrativt ansvar for å få skuta på rett kjøl.

Hovedansvaret bæres av de folkevalgte. Og først og fremst de som sitter i posisjon. Men, heller ikke det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, kan fri seg fra ansvaret for uføret Levanger har havnet i. Oppgaven er formidabel. Den vil være ubehagelig. Men, den må gjøres.

(Lederkommentar i Innherred 8. mai 2021)