Konkrete klimamål: SV er glad for at dette forslaget ble oversendt og at bare fire stemte imot

Jostein Trøite 

Logobilde Kaja Skårdal Hegstad  

Logobilde Gunnar Løvås 

Debatt

Kommunestyret i Levanger har i siste møte behandlet Kommuneplanens samfunnsdel. Der er det satt opp målsettinger for ulike samfunnsområder fram til 2030, deriblant mål for klima og miljø. Forslaget var "Levanger er et lavutslippssamfunn som tar vare på naturmangfold og tilpasses klimaendringene. "


Dette er for så vidt et bra mål, men det er lite konkret, og sier lite om hva som må til for å nå FNs klimamål fram til 2030. SV foreslo derfor:

"Kommunestyret ber om at det legges fram en sak der klimamålet konkretiseres i samsvar med nasjonalt mål og FNs mål for klimagassutslipp"


SV er glad for at dette forslaget ble oversendt og at bare fire stemte imot. Da vil det synliggjøres at det globale klimaproblemet får konsekvenser også lokalt. Å erkjenne utfordringene er første etappe for å løse dem. SV ser fram til den videre behandlingen av saken.


Svs kommunestyregruppe i Levanger

Gunnar Løvås
Kaja Skårdal Hegstad

Jostein Trøite