Dagens leder

Dette er en tanke som Verdal bør utvikle 

Verdal kommune bør søke staten om et pilotprosjekt, gjerne sammen med kommuner andre steder i landet. Ved å styrke brannkorpset med anestesisykepleiere vil tilbudet bli bedre, mener Roger Rein i lederkommentaren.  Foto: Leif Arne Holme

Debatt

I dag lanserer jeg det min gode venn Jostein Grande mener er en god idé, og noe han mener Verdal bør hive seg på. Vi sitter sammen og skriver utenfor Josteins spikertelt i Sandvika. Dette har vært «Rein på rømmens» losji den siste natta. Det er også her Jostein Grande spekulerer på mye og mangt mens han har spikret og ordnet seg plass i Varghiet, som plassen heter.

Kort fortalt: Verdal bør utnytte ressursene de har gjennom et godt brannkorps. De fire vaktlagene bør suppleres med en anestesisykepleier. Sykepleieren kan til daglig ha andre oppgaver i kommunen, men går i beredskap og rykker ut sammen med brannkonstablene. Dette er første trinn, der målet må være å få en egen ambulanse på brannstasjonen.

Redningsetatene er i dag organisert slik at alle rykker ut på ulykker eller andre hendelser. Enten det dreier seg om trafikkulykker, brå sykdom, brann eller lignende. Som regel er brannbilen først på stedet. Brannkonstablene må da starte livreddende arbeid, om det er nødvendig. Det er de dyktige til, men dette er likevel ingen optimal løsning.

Vi kjenner til eksempler der ambulansen har brukt uforholdsmessig lang tid fra basen i Levanger til ulykkesstedet. Det har vært tilfeller der det måtte rekvireres ambulansehelikopter fordi ambulansene er låst til andre oppdrag, ikke nødvendig utrykning. I en lang ventetid er det da de andre redningsetatene som må bistå.

Dette er en problemstilling som ikke gjelder bare i Verdal, men i mange norske kommuner. Brannvesenet er på plass overalt, i motsetning til ambulanse og politi.

Verdal kommune bør søke staten om et pilotprosjekt, gjerne sammen med kommuner andre steder i landet. Ved å styrke brannkorpset med anestesisykepleiere vil tilbudet bli bedre. Og ikke minst vil det oppleves tryggere for befolkningen. Det har skjedd mye utvikling innenfor blålysetatene de siste årene, men ikke alt oppleves til det bedre, selv om det er tenkt sånn.

Dette var dagens melding fra en redaktør på rømmen, og hans gode vertskap. Den som er enig med oss, som synes er ideen er god, og som er i stand til å ta den videre, må gjerne føle seg truffet.

Roger Rein

(Med sterk bistand fra Jostein Grande)

Lederartikkel i Innherred 5. juni