– Sigvart Gilstad synes å ville fjerne inntektskilder for så å rasere utkantene

– Hvis Gilstad sine løsninger er så fantastiske, hvorfor har ikke Høyre blitt et stort og dominerende parti i Levanger?  Foto: Trond Blikøe

Debatt

Sigvart Gilstad kaster seg tungt inn i valgkampen med velkjente argumenter slik han har gjort det i minst 30 år. Stikkordene er skolenedleggelser, eiendomsskatt og en sammenligning med Stjørdal. Jeg er ikke sikker på om dagens høyrepolitikere deler hans synspunkter, men om de skulle gjøre det: Hvis Gilstad sine løsninger er så fantastiske, hvorfor har ikke Høyre blitt et stort og dominerende parti i Levanger ? Skyldes det at flertallet av velgere ikke forstår sitt eget beste, eller er det rett og slett fordi flertallet er uenige med Sigvart Gilstad?Jeg er enig med ham i en sak: Vi skulle gjerne hatt flere private bedrifter i kommunen vår. I min tid som lokalpolitiker regnet vi ca 80 % av bedriftene i Verdal som private og resten statlige. I Levanger var situasjonen helt omvendt. Levanger og Verdal sammen ville hatt et mer balansert næringsliv.

Der slutter imidlertid vår enighet. Denne forskjellen mellom Levanger og Verdal eksisterte lenge før eiendomsskatten , og avgjør etter mitt syn ikke om en næringsdrivende velger Verdal foran Levanger. Å sammenligne Stjørdal med Levanger som Sigvart elsker å gjøre , handler neppe kun om borgerlig styre. Det er nok å nevne Trondheim lufthavn og nærheten til Trondheim og mellomriksvegen. Levanger bør ikke sammenligne seg med Stjørdal.

Levanger kommune har lagt ned ganske mange skoler i de senere årene. Jeg kan imidlertid ikke se at kommunens økonomiske situasjon er blitt vesentlig bedre av den grunn .Kommunaldirektøren må nok se den økonomiske krisen i et videre perspektiv. Hvor mange av disse nedlagte skolene er forresten solgt , slik det sto i flere av «nedleggingsregnskapene»? Hvem har driftsutgiftene for skolebyggene som ikke er solgt?

Jeg oppfatter det som om skole er en utgiftspost som Sigvart Gilstad ønsker å redusere. For ethvert lokalmiljø betyr skolen svært mye.. Det kan være det aller viktigste for barnefamilier som ønsker å bosette seg i kommunen, og det er faktisk en såkalt lovpålagt oppgave . Dette er politikernes dilemma. Skoleskyss koster- både i penger, men også som en ulempe for dem det gjelder . Norge står for tiden i sentraliseringens tegn. Det får konsekvenser som kan bli varige.

Gjennom mange år har Levanger kommune hatt for små inntekter i forhold til krav fra statlige myndigheter og forventninger fra innbyggerne. Eiendomsskatten har derfor vært en helt nødvendig inntektskilde. Faktisk den eneste som kan styres politisk. Et gammelt ord sier at det er vanskelig å spare seg til rikdom, men man må skikke sitt bo, og ikke bruke penger man ikke har. Det betyr igjen budsjett-disiplin og god administrasjon. Er det noe å hente der? Jeg ønsker kommunaldirektøren lykke til.

Sigvart Gilstad synes å ville fjerne inntektskilder for så å rasere utkantene. Der er jeg dypt uenig med ham. Jeg ser fram til høstens valg.

Per Anker Johansen


Lik Innherred debatt på Facebook