Ja takk til vern av natur og ny næring!

Det er prisverdig at Fiskå Mølle ser og bruker knutepunktsmulighetene som Fiborgtangen gir med nærhet til både sjø, vei og bane – samt flyplass, skriver debattantene.  

Debatt

Det er svært gledelig at Fiskå Mølle nå er i oppstartsfasen for en ny kraftfôrfabrikk på Skogn, og at det settes av tilstrekkelig areal til dette.

Trøndelag skal fortsatt være en ledende landbruksregion og en ny kraftfôrfabrikk plassert midt i regionen er viktig for at vi fortsatt skal beholde denne posisjonen.

Det er prisverdig at Fiskå Mølle ser og bruker knutepunktsmulighetene som Fiborgtangen gir med nærhet til både sjø, vei og bane – samt flyplass. Landbruket er en del av fremtidens grønne løsninger, og en ny fabrikk vil styrke Trøndelag som viktig aktør i morgendagens landbruk.

Like gledelig er nyheten om at Miljødirektoratet kjøper et nærliggende område på Fiborgtangen for vern av viktige våtmarksverdier. Området har en unik posisjon i Trondheimsfjorden, med særegne naturverdier. At disse verdiene bevares er bra.

Kjøpet er og et eksempel på at det ikke trenger å være motsetninger mellom å ta vare på natur og likevel legge til rette for industri. Ja takk, begge deler er Venstres filosofi når det gjelder vern av natur og ny industri.

Vi må legge til rette for både vern og ny utvikling, på samme måte som nå skjer på Fiborgtangen. Vi trenger mer næringsareal i Trøndelag. Trøndelag skal ta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Venstre skal legge til rette for å ta vare på eksisterende, samt utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

Det krever at kommunene som regulerer næringsareal – er kreative og ser mulighetene for sameksistens mellom ny næring og viktige naturverdier. Fiborgtangen er et godt eksempel på at det er mulig.

André N. Skjelstad og Guro Holm, 1. og 2. kandidat Nord-Trøndelag Venstre