Jeg deler Næringsforeningas utålmodighet

- Det enkleste tiltaket som ivaretar intensjonen i forslaget om avstengt torg, er at eksisterende gågata forlenges.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Jeg deler Næringsforeningas utålmodighet. Et av tiltakene som der foreslås er lengre gratisparkering. Det er et av flere gode tiltak, mens det er andre tiltak som tidligere har vært lansert. Dette ble på nytt etterspurt av Tone Jørstad i juni 2020 uten at det ble gitt noe konkret svar.Logobilde Vegard Austmo 

Denne saken er ikke av ny dato. I formannskapets møte 4.juni 2014 ble følgende vedtatt etter forslag fra Arbeiderpartiets Anne Grete Hojem:
1. Gågate fra Torvgata til Sundgata fra 1. juni til 31. august gjøres permanent.
2. Ytterlige forlengelse av gågate fra Torvet (Torvgata) til Stadionparken, vurderes når Stadionparken er ferdig.


Dette vedtaket er som kjent enda ikke er oppfylt. Jeg har derfor etterlyst status på dette vedtaket.

På lengre sikt bør Levanger se på mulighetene for en permanent gågate med overbygd tak (slik som bla Bodø har). Så ligger det en politisk forventning om at det snart kommer en sak som svarer ut næringsforeningas behov. Vi må tenke mer miljø, og vi må gjøre med for studentene våre og alle oss andre som bruker Trøndelags triveligste by.

Så vi håpe at et samla politisk miljø nå tar tak.


Vegard Austmo
Levanger Arbeiderparti


Lik Innherred debatt på Facebook