– Det borgerlige flertallet kom alt for sent til at økonomien lot seg berge

Debatt

I en politisk debatt er det alltid greit med motinnlegg, da dette som oftest vil belyse en sak fra flere sider. Viser i så måte til innlegget fra skolemannen Per Anker Johansen (PA) i lørdagens Innherred. Her stiller han spørsmål ved om hvorfor ikke Høyre har blitt et stort og dominerende parti på Levanger?

Selv om det her er noe underliggende ironi ute og går, er det nå like fult et godt spørsmål jeg gjerne skulle ha vist svaret på.

Når folk flest valgte som de gjorde, tror jeg neppe at det var i ønske om en politikk som ville fremtvinge eiendomsskatt? Det har nå i alle tilfelle vært en utvikling og det er å merke seg at det nå er et borgerlig flertall på Levanger, men det kom nå alt for sent til at økonomien lot seg berge.


Utgangspunktet for denne debatten var altså økonomi og i så måte er innlegget til PA en god illustrasjon på problemstillingen:

PA benekter rådmannens utredninger vedrørende kostnadene relatert til en foreldet skolestruktur.

Les mer: Utgangspunktet for debatten var dette innlegget fra Sigvard Gilstad

PA benekter at Stjørdals sterke økonomi er en konsekvens av politiske prioriteringer, følgelig er det etter hans syn det ingen mening i å sammenligne økonomiene (mellom Stjørdal og Levanger).

PA representerte i mange år det politiske flertallet på Levanger, det er kanskje ikke så veldig rart at økonomien er som den?

Sigvard K Gilstad