– Dessverre er de private barnehagene utsatt for en evig heksejakt

Debatt

FrP støtter private barnehager

I Foreldreundersøkelsen har over 100.000 foreldre over hele landet gitt tilbakemelding på barnehagen deres barn går i. Tallene viser at foreldrene er klart mest fornøyd med private barnehager, både når det kommer til uteareal, lokaler, leker, hygiene, mattilbud og sikkerhet.

Det er viktig å støtte opp om de private barnehagene i Trøndelag.

Private barnehager gir foreldre økt valgfrihet og et bredere tilbud. Dessverre er de private barnehagene utsatt for en evig heksejakt fra venstresiden i politikken.

Fremskrittspartiet er et parti som står på de private barnehagenes side. Private barnehager er viktig fordi det skaper større valgfrihet og et tilbud foreldrene er fornøyd med. Venstresiden må derfor stoppe heksejakten mot de private barnehagene.

Frp mener det er viktig at private og offentlige barnehager behandles likt. De skal ha samme økonomiske tilskudd, og følge samme regler. Det er det store innslaget av private barnehager som har sørget for at vi har tilnærmet full barnehagedekning i Norge.

Finansieringsmodellen vi har nå fungerer ikke i praksis, derfor fikk FrP nedsatt et utvalg for å se på fremtidig finansieringsmodell.

Nå har utvalget lagt frem sin plan for fremtidig finansiering. Deres forslag vil i praksis bety en styrt avvikling av private barnehager. Dette er ikke Fremskrittspartiet med på og sier klart og tydelig NEI til utvalget sitt forslag. Nå er det på tide at Staten tar over finansieringen av barnehager slik at vi sikrer en reell økonomisk likestilling av kommunale og private barnehager ved hjelp av stykkprisfinansiering. FrP har forsøkt å få Senterpartiet sitt syn på saken, men der nekter kandidatene å si hva de mener og unnskylder seg med at saken er ute på høring.

Det er bare ett parti som sier klart og tydelig nei til den forslåtte modellen, og det er Fremskrittspartiet.

Frp er grundig lei av at den sektoren som står for den mest suksessfulle velferdsreformen de siste 20 årene stadig er under angrep. Vi vil stå opp for privat sektor, og sikre fortsatt kvalitet og valgfrihet for foreldre.

Stem FrP for valgfrihet! Vi mener foreldrene er best egnet til å bestemme hvilken barnehage barna skal gå i.

Tommy Skatland

Fylkesleder

Trøndelag FrP