Dette er vel et bevis på at militære løsninger ikke fungerer

Bruk av krigsmakt var ingen løsning for Afghanistan, mener innsenderen. Taliban har overtatt makten i Afghanistan og utenlandske styrker har trukket seg ut av landet.   Foto: Bernat Armangue / AP Photo

Debatt

Nå i høst plukker jeg epler av trær plantet av forrige generasjoner, jeg plukker sopp i skogen, hvor det er fri tilgang. Jeg nyter godt av et velfungerende samfunn rundt meg. Men hva med alle flykninger som må rømme fra krig og miljøødeleggelser? De er over 82 millioner nå kan vi lese på fn.no sine nettsider. Verdenssamfunnet har forpliktet seg til å nå bærekraftmål innen 2030. Verden skulle blant annet utrydde sult og fattigdom innen 2030.

Men de mektige kommer stadig med unnskyldninger om at de ikke finner midler til det. Samtidig kan vi lese i Dagsavisen den 3.9 (Lånte milliarder for å krige i Afghanistan) at USA alene har brukt over 20 000 milliarder kroner de siste 20 årene i Afghanistan. Og vi blir minnet at det norske oljefondet er på vel 12 000 milliarder kroner.

Logobilde Regine Steinvik 

Vi kunne tro at det har blitt fint i Afghanistan, når det ble brukt mer enn våre samlede sparepenger? Men nei da. Institusjoner kollapset, landet er bombet og forurenset og drukner i våpen. Dette er vel et bevis på at militære løsninger ikke fungerer. For en brøkdel av den summen kunne ikkevoldelige fredstyrker har skapt områder uten vold. De kunne ha fått folk til å snakke sammen, og funnet fellespunktene mellom dem. De kunne ha vist og bevist at det går an å legge krigen bak seg, som vi stort sett har gjort i Europa. De fleste er mennesker som ønsker et levelig liv for seg og barna sine. Kriger begrunnes ved å bygge fiendebilder, ildne opp under eksisterende konflikter, gi rikelig tilgang til våpen, og støtte krigsherrer. Fred bygges ved å fordele ressurser og løse konflikter. Ikkevoldelige fredstyrker får folk til å stoppe opp, lytte til hverandre, roe ned situasjoner og finne løsninger.

Har du ikke hørt om ikkevold? Ethvert lite barn vet om ikkevold. Har du prøvd å gi mat til et lite barn som nekter? Å sitte seg ned og nekte å utføre en handling som strider mot etiske verdier er utrolig mektig.

Erika Chenoweth har forsket på motstand fra 1900 til 2006. Ikkevold virker to ganger mer enn vold. Men dette forblir lite kjent. Det vanlig mantra, gjentatt i pressen og andre plasser, er enten bruker du vold, eller så gjør du ingenting. Man bør lære mer om ikkevold og fredelig konfliktløsning. Johan Galtung er en mester i dette fagfeltet. Gene Sharp viser hvordan en velbygd strategi kan frata myndigheter makt.

Verden holder på å bygge internasjonale lover. FNs internasjonale domstoler er gode bevis på det. Men den prosessen går sakte og mangler midler. Derimot pøser myndigheter verden over gladelig ca 2000 milliarder dollar årlig til militære løsninger og finner opp, tester, og destruerer stadig farligere våpen, uten å ta noen hensyn til konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr, eller CO2 utslippene. Mens militære ansetter tusenvis av folk, må de som ønsker å spre kunnskap om ikkevoldelig løsninger stort sett basere seg på frivillighet.

Verden står ovenfor reelle kriser, som virkelig setter vårt livsgrunnlag på spill. Verdenspolitiskere trenger press for å gjøre det de har forpliktet seg til. Om du ønsker at skattepengene dine blir brukt til å beskytte liv framfor å bygge for eksempel atomvåpen, må du si fra. Du kan begynne å sende brev til de mektige, eller bli med andre som gjør det i fredsorganisasjoner, eller be din favoritt- organisasjon om å gjøre det. Mange gode organisasjoner, som Norges Fredslag, protesterer mot de verste våpen, som atomvåpen eller autonome våpensystemer, som dreper uten at et menneske trykker på avtrekkeren. Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet viser krigens sanne ansikt og vil stoppe krig. World Beyond War tar neste steg og jobber for å avskaffe krig og demontere krigsmaskinen. Er du imot krig? Vet du ikke hva du kan gjøre?

I Norge vet vi at vi må stå sammen og støtte de som har samme mål, og det gjør vi best med å melde oss inn i organisasjoner. Et første steg er å stenge militære baser. I høst vil stortinget bestemme om USA får råderett over 4 områder i Norge. Forrige regjering skrev under en intensjon avtale i april. Vi må bidra til at stortinget sier nei til det i høst. Fredsbevegelsen trenger all hjelp de kan få og har startet en underskrift kampanje. 21 september er den internasjonale dag for våpenhvile og ikkevold. Du som lever i fred med naboene, bruk dagen godt.

Regine Steinvik

regine.steinvik@ytteroy.net