Hva skal vi «lokke med» for å få turister og folk flest til å besøke Levanger?

foto