Åpent møte om demensomsorgen i Verdal kommune

4. april arrangerte Levanger og Verdal Demensforening åpent møte på nye Verdal Bo- og Behandlingsenter. Om lag 50 interesserte deltok.

Målet for møtet var å spre kunnskap om demens og hvilke tilbud som finnes i Verdal kommune. I tillegg var møtet en start for å etablere ulike treffpunkter for demente og deres pårørende både i og utenfor sentrum i kommunen.

Det var kulturelle innslag med vakker pianomusikk ved 12-årige Aida Mirgathi. Leder for Eldrerådet, Jorunn Indahl Slapgård formidlet en fornøyelig selvskreven tekst om det å bli gammel. Demenskoordinator Anne Kari Hermann og spesialist ved Sykehuset Levanger, Marte Kvello Alme deltok, i tillegg Marit Fosså fra Levanger som snakket om erfaringer med aktivitetsvenner i Levanger kommune, noe de har hatt i mange år og som Verdal også ønsker å få i gang igjen etter noen år uten.

Ifølge Aldring og helse hadde Verdal i 2020 300 registrerte personer med demenssykdom, noe som forventes økt til 370 i 2025. Kommunen har Hukommelsesteam som Anne Kari Hermann leder.

Det er viktig å ta kontakt tidlig når demenssykdommen utvikler seg. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside eller ring servicekontoret 740 48200 for å få informasjon. Pårørendeskole arrangeres 1 gg i året.

Avlastningstilbud for pårørende er nå ved Vuku bo- og helsetun.

Elvebredden aktivitetstilbud er et lavterskeltilbud på Stekke som alle kan besøke mandag – fredag. Her er det ulike aktiviteter gjennom uka. Det planlegges også å etablere en månedlig «Husker du-kafé» i Verdal slik de har det i Levanger med sang og musikk og noe godt til kaffen.

Marte Kvello Alme hadde et interessant foredrag om den «kompliserte» hjernen vår som forandres i løpet av livet og som blant annet kan gi ulike demenssykdommer. Marit Fosså arrangerer 6 timers kurs for aktivitetsvenner og allerede 20. april starter nytt kurs som går over 2 kvelder og arrangeres på Frisklivssentralen i Verdal.

Er du interessert i å høre mer om hva dette er, ta kontakt med Marit Fosså telefon 913 27 548.

Takk til alle som møtte opp og til de som hver på sin måte bidro til at dette ble en god kveld.

For styret i Levanger og Verdal demensforening

Torun Linea Tromsdal og Tone S. Haugan