Verdens mattrygghetsdag er 7 juni. Trygg mat er livsviktig for å holde oss friske.  Denne dagen skal bidra til matsikkerhet, bedret helse, økonomisk trygghet, godt landbruk og bærekraftig utvikling.

Usikker mat er en trussel mot menneskers helse og økonomi. I verden i dag dør ca. 420 000 mennesker hvert år etter å ha spist forurenset mat, ifølge WHO. Og spesielt er små barn sårbare. I Norge tar vi ingen snarveier på veien mot mattrygghet. Her ligger vi i verdenstoppen. I Norge ligger de geografiske og klimatiske forholdene til rette for god plantehelse, vi bruker mindre sprøytemidler, og vi har færre dyresykdommer enn i mange andre land. Det at vi kan ha mindre besetninger av husdyr og mindre industrielt landbruk, og det at vi bor spredt, reduserer smittepresset.

Det er verdt å merke seg at vi bruker minst sprøytemidler på frukt og grønt i Europa. Vi er det mest restriktive landet på bruk av antibiotika, til både dyr og mennesker. Andre land ligger skyhøyt over oss. Gjennom hele produksjonskjeden har vi strenge regler for håndtering av mat.

Norsk mat har en meget høy kvalitet, og den produseres på en måte som tar hensyn til både naturen, dyrenes velferd og menneskene.

Her er det og viktig at vi arbeider for at bonden som har dette yrket, blir ivaretatt. At bonden kan leve av yrket, økonomisk, med familie og fritid som oss andre.

Internasjonalt samarbeid, her kreves vedvarende innsats for å sikre at maten blir trygg, også utenfor våre grenser. Senterpartiet mener det er grunnleggende viktig for et lands beredskap å ha egen evne til å produsere mat. Jordbruket er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn over hele Norge.

Senterpartiet Levanger

Mathea Regina Lind og Randi Haugskott, listekandidater SP

Mathea Lind
Randi Haugskott