Levanger og Frol Pensjonistlag hadde, i samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole, et svært vellykket møte med et rekordstort oppmøte om fremtidsfullmakt, arv og testamente ved LBAS 2. november.

Over 150 medlemmer og pensjonister som ikke er medlemmer møtte.

Advokat Arne Oddvar Berg ga en meget god orientering om temaet til et lydhørt publikum, som hadde mange spørsmål som han svarte på.

Foto: Innsendt

Fremtidsfullmakt

Dette er et privat alternativ til offentlig verge i tilfeller hvor vi ikke lenger klarer å forvalte våre verdier og forpliktelser selv.

Med fremtidsfullmakt velger vi selv hvordan våre verdier skal disponeres i denne fasen av livene våre.

Det er ikke påkrevet at disse lages av advokater, men da må vi passe på noen viktige formaliteter som må oppfylles.

Hvis ikke vil den kunne bli forkastet.

Fremtidsfullmakten må underskrives av to personer som bekrefter at vi er beslutningsdyktige.

Alle underskriftene må skje samtidig.

Nærstående kan ikke underskrive en slik bekreftelse.

Fremtidsfullmaktene må oppbevares på et trygt sted, gjerne i en safe eller et våpenskap.

Det er ingen offentlige etater som oppbevarer disse for oss.

Fremtidsfullmaktene aktiveres når lege / fastlege bekrefter at vår mentale helse er slik at vi ikke kan forvalte våre verdier selv.

Statsforvalteren kan be om å få innsyn i avtalen når den er aktivert. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor fast eiendom skal selges.

Arv og testamente.

Arveloven er i de fleste tilfellene tilstrekkelig, og da er det ikke nødvendig med noe testamente.

Kun ved spesielle ønsker er det behov for testamente.

Uansett skal 2/3 av verdiene fordeles i hht arveloven, slik at vi kan testamentere 1/3 av verdiene våre i et testamente slik vi ønsker.

Det er ikke påkrevet at testamentene lages av en advokat, men også her er det noen viktige formaliteter som er viktige.

Hvis en testator ønsker at de / den tilgodesette skal ha arven som sitt særeie må dette være med i testamentet.

Testamentet må underskrives av to personer, ikke nærstående eller av noen som er begunstiget i testamentet.

Underskriverne må forvisse seg om at testator er beslutningsdyktig ved underskriving tidspunktet og at testamentet er testators ønske.

Testamentet må oppbevares tilsvarende oppbevaringen av fremtidsfullmaktene.

Advokat Arne Oddvar Berg orienterte. Foto: Innsendt

Orientering fra styret

I tillegg til orienteringen om fremtidsfullmakt, arv og testamente, ble det gitt en orientering fra styret. Levanger og Frol Pensjonistlag har nå 716 medlemmer.

Styret er godt i gang med planlegging av møteprogrammer for neste år, hvor vi har mange interessante temaer.

For første halvår planlegges disse temaene:

Seniordans

Trafikksikkerhet for seniorer

Nytt fra pensjonistforbundet i fylket og sentralt

Historien om Røstad

Boligsosial temaplan

Historien om Brusve

Pensjonsoppgjøret og andre sentrale spørsmål fra Pensjonistforbundet

Sommeravslutning på Munkeby Herberge hvor Tor Erik Jenstad kommer og underholder oss om trønderdialekten