Hvem i alle verden, har kommet på ett så idiotisk forslag?

Heldigvis har Fylkeskommunen latt fornuften seire, og vil nå bare legge ned enkelte studietilbud ved skolen. Salg, service og reiseliv er en av linjene som er foreslått lagt ned på Verdal. Tall fra lærlingekompaniet viser at det er mange ledige lærlingeplasser innenfor disse yrkene, som fører til et økt behov for denne studieretningen. I år har linjen to fulle klasser på VG1 og to fulle klasser på VG2, og i tillegg er det kun Verdal som tilbyr VG2, Sikkerhet og administrasjon i Trøndelag Nord. Alle elever som velger dette studietilbudet velger ut fra interesse, og ønske om å lære mer. Hvis tilbudet blir flyttet til Steinkjer, vil nok mange kvie seg for å søke. Lang skolevei, lite fritid og ingen mulighet for å engasjere seg iblant annet sport og politikk.

Den andre studieretningen som er foreslått nedlagt er bilfag. En linje som ble startet etter initiativ fra bilbransjen selv. Den ble startet for å sikre rekrutering til bilbransjene på Verdal og i Levanger. Tidligere kom lærlingene fra Steinkjer, og de dro tilbake ditt etter at de hadde bestått fagprøven. Stor manko på fagarbeider, blir sannsynligvis resultatet nå igjen.

Fylkeskommunen presiserer at de er nødt og spare penger!

Hvordan kan nedleggelse av studietilbud, være med på å spare penger? Transport er vel gratis, og elever som allerede sliter etter to år med pandemi, møter vel opp og har lagt alle sine utfordringer i en skuff og låst den.

I mitt hode vil det vel bli vanskeligere å komme inn på den linjen en har lyst til å gå på, siden opptakskravene blir høyere. Elevene vil mest sannsynlig velge ett tilbud de egentlig ikke har noen interesse av å delta på, men de får gå på skolen i hjemkommunen. De som allerede sliter med å komme seg på skolen, vil vel heller bli hjemme, enn å ta buss/tog for å komme seg på skolen. Elever som er blitt spurt, svarer at de mest sannsynlig hadde valgt en annen studieretning, og det bekymrer meg i forhold til all rekrutering til yrkesfagene.

Trodde faktisk det var i alles interesse at flest mulig, og kanskje etter hvert alle fikk fullført den videregående skole, begynt som lærling og følt mestring.

Vil til slutt komme med en sterk oppfordring om å delta på fakkelmarkeringen, tirsdag den 28 november i Moparken. En fakkelmarkering for å bevare skoletilbudene ved Verdal videregående skole.

May Brit Jensen

LO i Verdal