Misvisende om elevtallsutvikling på Innherred.

Leser at Kari Anita Furunes (Sp) sier at elevtallet på Innherred går ned med 300 elever.

Jeg undrer meg over hvor hun har de tallene fra? Hvilket tallmateriale er det hun henviser til?

I statistikkbanken «Tall fra Trøndelag» er det korrekte tall fra alle kommunene som viser hvor mange 13-åringer, 14-åringer, 15-åringer osv. som bor i de enkelte kommunene.

Jeg har sett på tall fra kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. Alle disse kommunene leverer ungdommer til de videregående skolene på Innherred.

Antall 16-åringer – altså alle ungdommer som startet på videregående skole i høst – tilsvarer 939 ungdommer fordelt på de seks kommunene. Hvis vi ser på antall 13-åringer – altså de ungdommene som skal starte på videregående skolen høsten 2026 – er det 895 ungdommer i disse kommunene. Det er en differanse på 44 ungdommer.

Det er altså 44 færre ungdommer som potensielt skal begynne på videregående skole på Innherred i 2026 enn de som begynte i høst. Ikke 300 som Kari Anita Furunes hevder. Disse tallene inneholder ikke informasjon om antall innflyttere og flyktninger som forventes å komme til vår region de de neste årene!

Jeg som rektor ved Levanger videregående skole er smertefull klar over den økonomiske situasjonen til fylket, men for at politikerne skal kunne ta gode valg MÅ bakgrunnstallene og informasjonen de besitter være korrekt.