Helseplattformen - som å være om bord på et fly i 10 000 meters høyde hvor det jobbes hektisk med feilretting