– Jeg har selv gjort et bevisst valg ved å holde meg borte fra kommentarfeltene på Facebook. Det er synd

foto