Mest sannsynlig blir det ingen fusjon likevel - men om jeg har tatt feil, gråter jeg ikke av den grunn

foto