Det har i vår vært mye fokus på utenforskap blant russen. Enkeltpersoner er blitt holdt utenfor de mange gruppedannelsene knyttet til russebusser osv. Heldigvis blir det tatt fatt i dette for å forebygge at denne praksisen fortsetter.

Men fenomenet er ikke overraskende. I svært mange år har vi latt oss underholde av den ene serien etter den andre der hovedpoenget er å stemme ut noen. «Hvem er det som må gå ut denne gangen». At barn og unge som vokser opp med slik underholdning tar den til seg og tror det er slik vi skal behandle andre, er ganske logisk. At de innimellom også får høre at alle er like verdifulle og alle må få være med, gjør tydeligvis ikke så mye inntrykk. Den gamle lovmessigheten om at handlinger teller mer enn ord gjelder fortsatt.

I mine mange år som speiderleder var vi opptatt av at alle skulle være med når vi hadde underholdningsprogram. Det hadde vært fint om TV-kanalene kunne ta det prinsippet inn i sine framtidige serier.