– Jeg ønsker byfolket god frivillig tur den motsatte vei