– Vi ser til stadighet at EØS-avtalen hemmer demokratisk valgte styresmakter - også i kommunene

foto