Dagens leder: Må all matjorda på Innherred i deponi?

foto