Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

foto