Han har inntatt en uriaspost Peter Ardon. Det var da også den nye kommunedirektøren i Levanger klar over da han tok jobben tidligere i år. I går la han fram sitt første budsjettforslag. Som nyansatt er det Ardons privilegium å bare rette blikket framover. Han slipper å ta ansvaret for det som allerede er historie. Jeg ser ikke bort fra at han er glad for det når utgangspunktet er som det er.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Hovedoppgaven er å rette opp en kommuneøkonomi som framstår som skakkjørt. Ardon snakker ikke lenger om svartelista Robek. Han tror at bunnen er nådd. Trusselen hans om statlig overstyring var ikke noe dumt grep. Innbyggere, ansatte og folkevalgte forsto med det at situasjonen var alvorlig.

Det la grunnlaget for en forståelse for at det må komme forslag som er upopulære og som vil smerte. Nå handler det om å få balanse i driftsbudsjettet, bygge opp reserver og å sette i gang omstillingsarbeid innenfor alle sektorer. Det er en skute som skal snus, sier Peter Ardon. Det kan ikke skje over natta.

Ikke problemfritt. Det vil imidlertid bli mye diskusjon i ukene fram til kommunestyret skal klubbe budsjettet gjennom i begynnelsen av desember. Her ligger det forslag som mange vil reagere på. I Åsen har de nok allerede merket seg at bygging av ny barnehage er utsatt og at den bebudede skoleutbyggingen er skjøvet helt i det blå. Åsbyggen har også grunn til å frykte at ungdomsskoletrinnene vil bli flyttet til Skogn etter en ny gjennomgang av skolestrukturen neste år.

Innenfor helse og omsorg høres det lettere ut å si at man skal få ned pleiefaktoren, når det i praksis må bety færre årsverk ved kommunens institusjoner. En ekstern gjennomgang av teknisk drift kan også vise seg mer konfliktfylt enn det kan høres ut.

Å rette opp kommuneøkonomien i Levanger er nødvendig. Da må det gjennomføres upopulære tiltak. Det forslaget jeg personlig reagerer sterkest på, og som burde vært lagt til side, er det som går ut på at barnetrygda skal regnes med i beregningen for sosialhjelp. Dette ble avvist av kommunestyret i forrige valgperiode. Nå har Levanger et flertall som tydeligvis ser seg nødt til å ramme noen av de mest vanskeligstilte med en slik type innsparing. Det burde de ha spart seg.

(Lederkommentar i Innherred 28. oktober 2021)