For 3 ukers tid siden ble en hel verden rystet av grufulle hendelser, da Hamas utøvet terror mot uskyldige ungdommer og sivile i sine hjem, over 1400 ble drept og mange fanget, og pr tid er mange ennå savnet/ ikke kommet til rette.

Terroren til Hamas-kontrollerte grupperinger i Gaza kan ikke forsvares, og ble også fordømt på det sterkeste av styresmakter verden rundt.

Hamas må selvsagt straffes for dette. De må stilles for retten!

Bombing av et helt folk, samt kutte forsyninger av vann, strøm, mat og varer bryter folkeretten og er også terror. Det er ikke lov å straffe et helt folk, for en gruppes grufulle handlinger. Det finnes regler for hvordan man fører krig!

Israel bomber pr tid sivilbefolkning, bygninger og infrastruktur i Gaza. Folket ble bedt om å flykte til sørdelen av Gaza, men det bombes også der. Hvitt fosfor har blitt benyttet, noe som er ulovlig mot tett befolket område, fordi det gir så store lidelser. Det brenner gjennom det meste og i noen tilfeller helt inn til beinet.

Det synes å glemme at Israel er de facto en okkupasjonsmakt, og har siden Israels opprettelse i 1948, og de påfølgende krigene, okkupert og fordrevet millioner av Palestinere. Israel holder i praksis et helt folk på overkant av 5 millioner fengslet. Over halvparten av disse er barn. Israels brutalitet er oppskriften på rekrutering av palestinske ungdom til terror.

Menneskeretts organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch, med flere, har uttalt at Israels politikk ovenfor Palestinere må klassifiseres som apartheid. Hvordan kan det bli fred av slikt? Skal verdenssamfunnet bare se på? Boikott-aksjoner er fra LO kongressen vedtatt som legalt, dette må gjennomføres nå!

Rundt i Europa oppstår en skummel tendens. Ytringsfriheten blir innskrenket, prisutdelinger kanselleres og demonstrasjoner med Palestinske flagg slås ned på, imens styresmakter gir unison støtte til Israel, selv etter flere ukers bombing og over 7000 døde palestinere, halvparten barn.

Flyktningeorganisasjoner roper nå varsku. Hva med norske styresmakter? Kan vi høre utenriksministeren fordømme på det sterkeste Israels brudd på folkerett og apartheidskonvensjon?

Hvorfor tales det med sterk stemme mot den folkerettsstridige russiske okkupasjon av Ukraina, men ikke mot Israels grufulle okkupasjon over mange år? Hvorfor har en okkupasjonsmakt som Israel tilsynelatende mer sympati enn palestinske folk, som er okkupert? Hvorfor anerkjenner ikke norske styresmakter Palestina som eget land?

Nå må Støre og regjeringen på det sterkeste også fordømme Israels form for terror.

Det må utøves press mot USA og Israel: Bombingen må ta slutt, innfør våpenhvile, start forhandlinger nå!

LO i Verdal