Onsdag 23. mars behandlet kommunestyret i Levanger en interpellasjon fra Levanger FrP, som handlet om å få fortgang i planene om nytt hotell på havna. Dette er planer som er forsøkt realisert i 15-20 år, men som fremdeles ikke er realisert.

Under debatten uttalte APs representant Astrid Juberg Vordal følgende: «Det er veldig positivt at Persøy(FrP) fortsetter i samme spor som Arbeiderpartiet når det gjelder hotellplanene.»

For de som kjenner historien rundt hotellplanene i Levanger er dette et arrogant utsagn fra AP.

Det er ikke på grunn av Ap, men på tross av Ap at det fremdeles er liv i planene om nytt hotell på havna. Planene har eksistert i 15-20 år, og ved flere anledninger har politikerne hatt mulighet til å realisere planene. Likevel ble de aldri realisert, da det daværende styringspartiet Ap satte ned foten for planene.

Da daværende kommunestyrerepresentant Andreas Jenssen Hjelmstad (H) i 2013 fremmet interpellasjon som langt på vei ville bidratt til å realisere hotellplanene, svarte daværende ordfører Robert Svarva (AP) følgende før han avviste interpellasjonen: «Hotelldrift er ingen kommunal oppgave.» Dette ble brukt som argument av Ap hver gang hotelldiskusjonen kom opp etter det.

Det er derfor arrogant av Ap å prøve og fremstå som et ja-parti i opposisjon, når sannheten er at de gjennom flere perioder i posisjon har vært et nei-parti. Det er likevel fint å se at Ap kanskje er blitt inspirert av nåværende flertallskonstellasjons ja-holdninger - la oss håpe dette er holdninger de fortsetter å holde på.

Jeg avslutter med et sitat fra Karpe Diem, som jeg syns er passende i dette eksemplet:

«Og mamma sa en kråke kan’kke males til no’ annet

Men til og med en kråke gjør et svalestup iblant

Det eneste døve med det er når fjæra treffer vann

Malingen renner av og alt det mamma sa var sant»

Mats Henriksen

Levanger FrP