Sist helg ble verdens toppledere enige i Glasgow. Nå er det delte meninger om betydningen av, og om hvor forpliktende avtaleteksten er. De fleste kommentatorer er imidlertid enige om at dette var skritt i riktig retning. Men, det er veldig mye som gjenstår.

Det er allerede stor oppmerksomhet rundt klimapolitikk og de ulike tiltak som foreslås for å redusere klimaavtrykket på kloden. Oppmerksomheten blir ikke mindre etter Glasgow.

Kan ikke fraskrive seg ansvar. Det påhviler oss alle et ansvar for å gjøre de rette tingene Men et særlig ansvar påhviler våre myndigheter på alle plan. Selv om landet har en egen klimaminister kan ikke en lokal ordfører fraskrive seg ansvar.

Heldigvis, synes jeg, finnes det rundt omkring gode vaktbikkjer som passer på. De kommer i enda større grad til å påtale det de oppfatter som kritikkverdige forhold.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Flisespikkeri. Når jeg skriver på denne måten har jeg spesielt en lokal sak i ferskt minne. I forrige uke fortalte vi om Levanger kommunes forsømmelse i Holåsen. Da skogen ble ryddet for å gi plass for nye boligtomter, ble ikke trevirket sett på som en ressurs som kan brukes om igjen. Nei, en stor fres sørget for at restene av løv- og grantrær ble liggende på bakken.

Nå ligger virket der og råtner bort, mens det heller kunne blitt nyttiggjort i et flisfyringsanlegg og varmet opp skolen og idrettshallen i Skogn i et helt år.

Kommunens hovedbegrunnelse for å gjøre det på denne måten var at det var den billigste løsningen.

– Det virker som det grønne skiftet sitter langt inne i Levanger kommune, var kommentaren fra gårdbruker Aksel Stokke, en av dem som målbar kritikken mot kommunen i denne saken.

– Dette er jo nærmest voldtekt av bra vedskog, er kommentaren til hans sambygding Odd Ivar Volden.

Eksempelets makt er blitt enda sterkere etter Glasgow. Kommunen viser med dette at vedtatte gode miljø- og klimaintensjoner i en kommuneplan ikke betyr noe for dem. Økonomien trumper alt. Blant annet derfor er dette et svært dårlig eksempel til etterfølgelse. Her forventer vi bedre av dem som skal gå foran og vise veg.

(Lederkommentar i Innherred 16. november 2021)