Leser innlegg om «mangelen på forutsigbarhet er samfunnslammende». Det gjelder skarve 15 mål med beste matjord som kan i mange år levere korn. Men disse skarve 15 mål kan også gi en god slump penger på konto til det seriøse og ansvarlige boligutbyggerfirnaet Stiklestad Eiendom AS.

Hva om Aker Solutions ikke får alle de mulige kontraktene? Da blir mange skarve mål på Verdal industripark som sikkert kan brukes til jordbruksformål.

Minner også om 12 byggeklare tomter som ble ferdige i 2018 som kan sikkert bygges på før matjorda brukes.

Eller er disse tomtene eksempel på forutsigbarhet fra Ap-politikerne som bestemte at tomtene skulle ferdigstilles?

Men ting kunne vært verre i Verdal kommune og det hadde ikke vært bedre.