Nylig besøkte to unge syriske unge fra videregående til Verdal ungdomsskole for å snakke med ungdommer. De tok opp spørsmålet om de kunne gifte seg med en arabisk, muslimsk mann.

Kasem Algandli og Mahmoud Alsadek hadde ikke nok tid til å snakke med alle på skolen. Men de rakk å ta en god prat med om lag tjue unge jenter. Resultatet av spørsmålet var at de fleste eller nesten alle svarte at de ikke hadde noen innvendinger mot å gifte seg med en arabisk, muslimsk mann. Dette skyldes økt integrering, og at menn kan balansere sin tro og troen til sin partner.

Derimot var de cirka fem voksne damer som jobber som lærere, som sa at de ikke kan gifte seg med en arabisk, muslimsk mann. De grunngir det med forskjeller i skikker, tradisjoner og livsstil.

Faktisk er det ikke så lett å ha en bestemt mening om dette emne. Det er mange faktorer å ta hensyn til, hvorav den viktigste er at begge parter må akseptere forskjellen og forsøke å fusjonere og forende med den andre parten.

Miljøterapeut/kontaktperson for elevrådet, Cathrine Haugan, sier at hun ikke har noen innvendinger mot å gifte seg med en muslim. Hun tror at kjærlighet og forståelse er viktigere enn den individuelle trosretning.

På den andre siden har jeg et spørsmål; hvorfor stiller vi ikke samme spørsmål til norske menn? Om de kan gifte seg med ei arabisk, muslimsk dame?

Men da tror jeg det blir annerledes. På grunn av den islamske religions lære kan en muslimsk jente ikke gifte seg med en mann som har en annen religion.

For å få likestilling er det viktig å få ungdommers mening i retur. Da må vi også spørre muslimske jenter om disse spørsmålene.

Uansett religiøse trender, ideen er lagt på bordet! Allerede er det flere tilfeller av ekteskap mellom unge muslimske jenter med «utenlandske» menn. Men spørsmålet løftes ikke opp av hensyn til den religiøse debatten. Vil det muslimske samfunnet tørre å framføre en slik ide?

Skal vi få til en god integreringsdebatt og ha spørreskjemaer, må slike spørsmål gå til ungdommer begge kjønn. Så vi kan reversere spørsmålet til menn og spørre om de «kan gifte seg med en arabisk muslimsk jente?». Og for de muslimske jentene: hvis den muslimske lære sier at de ikke kan gifte seg med en ikke-muslimsk mann; vil de likevel gifte seg med en utenlandsk mann?

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språk- og arbeidstrening i lokalavisa.