Valgkampen er i gang og Ap har den siste tiden hatt en rekke leserinnlegg og utspill på sosiale medier.

Mye handler om den krevende fastlegesituasjonen vi står, men det er også en del andre saker som omtales i utspillene som har kommet så langt.

Noen av disse er jeg på vegne av Senterpartiet nødt til å kommentere, for Ap viser stor kreativitet og evne til å vri på sannheten.

Ragnhild Iversen skriver i sitt innlegg at «sittende regime» har forsøkt å legge ned blant annet Frisklivssentralen og Drømmedagene. Dette er direkte feil.

Frisklivssentralen ble foreslått nedlagt av kommunedirektøren i budsjettet for 2022. Etter forslag fra Senterpartiet ble dette IKKE gjennomført, men fulgt opp med egen sak i mai 2022. Her foreslo AP og H at Frisklivssentralen skal bestå og videreutvikles. Dette ble vedtatt mot 1 stemme. Senterpartiet stemte altså for forslaget om å opprettholde og videreutvikle Frisklivssentralen, mens Ap nå påstår at vi har forsøkt å avvikle tilbudet.

Hvor i all verden tar Ap det fra at vi har prøvd å avvikle Drømmedagene? I denne perioden har Drømmedagene gått fra å være et prosjekt til å være en del av den ordinære drifta. Vi har altså skapt langt mer forutsigbarhet for tilbudet enn det har vært tidligere. Vi har også stemt mot alle forslag fra administrasjonen om å legge ned Elvebredden, boligsosialt team og koordinator for alvorlig syke.

På sosiale medier påstår Ap at en av sakene vi er uenige om er å bygge nytt garderobeanlegg på sentralidrettsanlegget. I mai i år vedtok kommunestyret følgende etter forslag fra Sp: «Kommunestyret stiller seg positive til kommunedirektørens forslag om bevilgning til nytt garderobeanlegg på sentralidrettsanlegget. Kommunedirektøren bes komme tilbake med den ferdige avtalen med Verdal i.l til endelig behandling i juni, før endelig disponering på 10,7 millioner kr. av disposisjonsfondet.» I en valgkamp så handler det om å få fram hva sitt eget parti ønsker å kjempe for i årene som kommer. Senterpartiet kommer til å ha fokus på hva vi mener er viktig, ikke hva de andre partiene mener.

Selvfølgelig vil partiene være opptatt av å få fram ulikhetene mellom partiene. Det er jo nettopp derfor vi har ulike parti – fordi vi er opptatt av ulike løsninger på enkelte saker.

Men jeg håper virkelig vi kan forholde oss til fakta og hva som faktisk stemmer med virkeligheten, i stedet for å tillegge hverandre meninger vi ikke har. Da kan dette bli en mindre trivelig valgkamp.

Jeg vil ønske alle parti og innbyggere en god valgkamp preget av friske debatter og gode meningsbrytninger, basert på det som det enkelte faktisk mener.

Godt valg!

Karl B. Hoel, Gruppeleder Verdal Senterparti.