Asbjørn Brustad innleder med «Svar til Svein Olav Skogstad». Men han svarer ikke på noen av argumentene mine.

I stedet tillegger han meg et synspunkt jeg ikke har, og så argumenterer han mot det. Han skriver: «Min trøst, som tydeligvis Skogstad synes er umoralsk, er at Levanger ikke er alene,...

Jeg har ikke brukt ordet umoralsk, men viktigst; det er ikke det at andre begår samme urett som er poenget. Jeg skrev: «Det begås urett mange steder, uten at det er et godt argument for å gjøre det samme.»

Og: «Jeg forventer at vi har politikere som....ikke argumenterer med at andre begår urett, derfor skal vi også gjøre det.»

Brustad har rett i at barnetrygd er staten sitt ansvar. Videre skriver han: «Levanger (skal) bidra med det vi har ansvar for.»

Mener Brustad at kommunen har ansvar for å ta barnetrygda fra de fattigste?

Regjeringa har oppdaget at Levanger, og noen andre kommuner, har inndratt barnetrygda fra sosialhjelpsmottakerne. Brustad skriver at han støtter regjeringa i å sette en stopper for dette.

Samtidig sørger Brustad for at Levanger kommune tar barnetrygda fra de fattigste, og han kritiserer de som stemte for at de skulle få beholde den.

Den forvirringen Brustad skaper skyldes vel at det er vanskelig å finne fornuftige argument for noe så håpløst usosialt som å ta 1,2 millioner fra de fattigste barnefamiliene.

En annen sak er at hvis denne uretten hadde rammet en ressurssterk gruppe, hadde ikke staten trengt 8 mnd. på å stoppe praksisen.

Så kan representantene fra Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet kose seg med julemat og drikke og gaver i forvissning om at hvis en av dem ikke hadde stemt etter partipisken, så ville jula blitt mye bedre for de aller fattigste i kommunen.

Svein Olav Skogstad