Bildet viser et minne fra en åpen konferanse om temaet «Cold Fusion» ved Massachusets Institute of Technology (MIT) i Boston USA for 10 år tilbake. Noen år forut hadde jeg sett nye oppslag om temaet i Teknisk Ukeblad. Sammenkomsten ved MIT i 2014 var et 25 års minne om Martin Fleichmann og Henry Pons, som sto fram med såkalt «kald fusjon» på alle TV-skjermer i mars 1989. Dette med store etterfølgende kontroverser og uenigheter – med forskere betalt av amerikanske myndigheter på den ene sida, og uavhengige forskere på den andre - i lang tid etterpå.

Sannheten nå er at forskning på dette feltet har foregått over store deler av verden over flere 10 - år, og pågår fortsatt. I noen få land har det vært oppmuntret og finansiert fra myndighetene, men ellers kun private. Temaet har dessverre over lang tid møtt motstand og motarbeidelse fra verdens største og mektigste land - USA.

Å få reaksjonen til er det utrolig mange som har gjort, men den fysiske forklaringen spriker i mange retninger. Å kontrollere og styre reaksjonen er krevende, men flere har fått også det til. Sannsynligheten for at reaksjonen er «fusjon» er liten, men den berører uomtvistelig kjernen i et atom – herav det nå brukte navnet Low Energy Nuclear Reaction (LENR).  Navnet kommer slett ikke av at reaksjonen gir lite energi, men fordi reaksjonen trenger ufattelig mye mindre energi enn en «normal» kjernereaksjon for å starte opp.

Her forklaring fra en amerikansk nettside:

Reaksjonen er en vakuumbasert reaksjon. Den feilaktige troen på at det er en kjernefysisk reaksjon har forvirret forskere helt fra oppstarten. Teorien sier at naturkreftene ble dannet ved starten av universet, ved «big bang». Reaksjonen som produserer såkalte eksotiske vakuum- objekt (EVOs) (det er ørsmå «kulelyn»- min kommentar) tilbakestiller og gjenforener naturkreftene til denne tilstanden. I henhold til nåværende oppfatning kom de fire naturkreftene (sterk kjernekraft, svak kjernekraft, elektro-magnetisk kraft, og gravitasjonen) fra en enkelt kraft. Da universet utvidet seg, ble disse fire kreftene skilt fra hverandre. Tilstandsendringen medførte også Higgs-feltet som omgir hele universet. Dette ga elektroner, samt W- og Z-bosoner masse. Vi ser nå at Higgs-feltet ved energisk eksitasjon kan forstyrres og fjernes innenfor et begrenset romtid- volum. Dette volumet er et eksotisk vakuumobjekt (EVO) – eller en «boble i vakuumet». Det medfører at elektroner og W- og Z-bosoner blir masseløse igjen og oppfører seg som fotoner (lys). En energisk eksitasjon av EVO vil ikke bare produsere elektromagnetisme (eks: lys), men også langdistanse "svak kraft" - utslipp. Eventuelle ustabile isotoper blir da stabile. Det faktum at EVO-reaksjonen ikke produserer radioaktivt materiale, er bevis på at naturkreftene er enhetlige under reaksjonen.

Reaksjonen er altså mer grunnleggende og fundamental enn en vanlig kjernereaksjon. En måte å få reaksjonen til på er at metall, f.eks. palladium eller nikkel, er mettet med hydrogen/ evt tungt hydrogen, og blir påsatt kraftig og sterkt pulserende likestrøm med høy «frekvens». Andre måter er sterkt pulserende trykk-økninger/- avlastninger på et hydrogenmettet metall.

Reaksjonen er noe som skjer i naturen av seg selv. Opprettholdelsen av varme/ vulkanisme inne i vår egen jord (og da trolig også inne i andre tilsvarende planeter) skyldes LENR. Her er metaller i fast form og hydrogen delvis tilgjengelig, og jordskjelv/ rystelser starter lokale LENR- reaksjoner som gir mye energi og varme. Fordelingen av metaller i jordskorpen indikerer at slike reaksjoner har skjedd over tusener av år, og i stor grad.

At Mars og Månen ikke er vulkanske lengre skyldes at vannet der, og dermed hydrogenet er forsvunnet. At naturlig matjord utarmes i så liten grad på grunn av fosformangel, skyldes at organismer i godt jordsmonn makter å omdanne fosfor fra andre grunnstoff vha LENR.

En studie av den omgivende koronaen rundt sola viser forresten at reaksjonen som skjer på sola også er LENR, og dermed ikke såkalt varm fusjon, som hittil trodd og ment av forsker- makta.

«Menneskehetens største utfordring noensinne» er de globale klimaendringene, som med usvikelig sikkerhet vil komme i økende omfang framover.

Min konklusjon er at bruken av fossile energikilder må opphøre snarest. Her vil LENR bli et utrolig viktig bidrag for å skaffe billig og helt ren energi. Den blir også svært brukervennlig fordi anlegg kan skaleres opp fra 10 W til store GW anlegg, og plasseres omtrent hvor som helst - helt uten store kraftoverføringslinjer.

Det vil kort sagt redda verden!

Nils Georg Leirset

Sivilingeniør